Allt du behöver veta
om elbilsladdning

Så många svåra ord i en och samma bransch. Vi förklarar allt här!

CPO, laddångest, lastbalansering, ladda i kyla, lastbalansering m.m. We got you covered!

Så här tar ni betalt för elbilsladdning i er BRF.

Vad kostar det att ladda elbil?

Vad är en elbil?

Benämning på ett fordon som använder elmotor i stället för en traditionell förbränningsmotor.

Vad är en laddhybrid?

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

Vad är Ladda bilen-bidrag?

För att främja utbyggnaden av laddstationer i landet kan Naturvårdsverket finansiera 50% av den totala investeringskostnaden i ett bidrag som kallas ”Ladda Bilen”.  Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur som planeras.

Vad är lastbalansering?

Ett lastbalanseringssystem kommunicerar hela tiden med fastighetens övriga elförbrukning och laddstationerna. Detta resulterar i att laddstationerna aldrig förbrukar mer el än vad fastigheten kan leverera.

OCPP, CPO, OCPI, AC, DC, kW, kWh, CCS

Vad är Typ 2-uttag?

Typ 2-uttaget är en europeisk standard för elbilsladdning. Samtliga laddbara bilar på marknaden kan nyttja Typ 2-uttaget.

Vad är räckvidd?

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning. Räckvidden påverkas av exempelvis topografin, temperaturen, hastigheten och accelerationen.

Vad är räckviddsångest?

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan du hunnit komma till nästa laddstation.

Vad är OCPI?

Open Charging Protocol Interface är en öppen, gemensam standard för kommunikation mellan elfordon och laddinfrastruktur utvecklad för att ge samma upplevelse av elbilsladdning över hela världen.

Vad är OCPP?

OCPP står för Open Charge Point Protocol. Det är ett standardiserat öppet applikationsprotokoll som gör det möjligt för laddstationer och laddstationsnätverk från olika leverantörer att kommunicera med varandra.

Vad är Ladda bilen-bidrag?

För att främja utbyggnaden av laddstationer i landet kan Naturvårdsverket finansiera 50% av den totala investeringskostnaden i ett bidrag som kallas ”Ladda Bilen”.  Ansökningsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av laddinfrastruktur som planeras.

Vad är Afir?

Afir står för Förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel. Den träder i kraft den 13/4 2024 och ska driva infrastrukturen för alternativa bränslen inom EU, bl.a. ska du kunna betala laddning med kort. Framöver kompletterar vi betalning i vår app med kortterminaler hos anläggningsägare med publika laddplatser.

Vad är CPO?

CPO står för Charge Point Operator, det vill säga operatören som installerar och underhåller laddstationer, antingen egna eller för tredje part. 

Vad är API

Ett API (Application Program Inteface) är ett kontrollerat sätt att överföra information, exempelvis mellan två system

Vad är en snabbladdare?

På fackspråk heter de DC-laddare och laddar på under timmen. Perfekt utefter motorvägarna. Men det kräver ett helt annat effektuttag och andra installationer jämfört med vår lösning med AC-laddare som lastbalanseras mot fastigheten.

Vad är laddeffekt?

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddbart fordon. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Vad kostar det att ladda min elbil?

Elpriset baseras på vad den nordiska elbörsen Nordpool har för priser. Som bekant kan det svänga rejält. Dessutom bestämmer Brf:er, företag och fastighetsägare själva vilket pris de ska ta ut för laddning.

Vad är Nordpool?

Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Medlemsländer är numera Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Effektavgift eller effekttariff

Elnätsföretagen är tvingade att införa effektbaserad prissättning för att skapa incitament hos sina kunder att fördela ut sin elanvändning över tid. Detta för att undvika effekttoppar som kan leda till problem i elsystemet. Effektbaserad prissättning innebär högre elnätskostnad om ni använder mycket el samtidigt. Vår ladd- och betaltjänst baseras på avresetid och laddar bilar i turordning för att slippa dessa toppar och extra kostnader.

Tips för att köra och ladda elbil i kyla.

Nörda ner dig ordentligt genom att läsa våra artiklar

Läs artikeln

Läs artikeln

Läs artikeln

Läs artikeln

Läs artikeln

Läs artikeln

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer