Debitering av elbilsladdning i en BRF

Så här tar ni betalt för elbilsladdning

Allt fler bostadsrättsföreningar investerar i elbilsladdning. Men hur ska man ta betalt så att det blir rättvist för alla i föreningen?

Tydliga riktlinjer för rättvis debitering

När man bor i en BRF eller är med i en samfällighet vill man att livet ska vara gott och bekvämt utan att det dyker upp oväntade kostnader, det gäller allt från renoveringar till långsiktiga investeringar som elbilsladdning. När det handlar om elbilsladdning söker man så klart efter en smidig helhetslösning, från installation till drift. Då slipper man lägga tid på administration och betalningar.

Den första frågan som uppstår är inte överraskande hur föreningen ska ta betalt när inte alla har elbil. Dessutom kör man ju olika mycket. Det gäller att tänka igenom hur man ska hantera kostnader och debitering. Det är viktigt att föreningen sätter tydliga riktlinjer och väljer en lösning som fördelar kostnaderna på ett rättvist sätt bland medlemmarna.

Tänk på det här när det gäller elbilsladdning och debitering

  • Gör det enkelt för föreningen, välj en helhetslösning från installation till drift och debitering.
  • Det finns olika debiteringssystem, enklast är att leverantören mäter och debiterar varje användare och föreningen får en samlad utbetalning varje månad.
  • Med en app där användaren lägger in sitt betalkort blir det enkelt både för användaren och föreningen.
  • Med en portal där all statistik med mera finns samlat har föreningen full kontroll över sin elbilsladdning.
  • Passa på och utnyttja ladda bilen-bidraget och installera elbilsladdning till halva priset. Läs mer här.
  • En lösning där din BRF kan sätta ert eget pris på elbilsladdningen kan ge extra intäkter.
  • De flesta mäklare menar att lägenheter i föreningar som har tillgång till elbilsladdning ökar mer i värde. Det tjänar alla i föreningen på. Inte bara de som äger en elbil.

Olika sätt att debitera för laddning

En metod är att installera individuella mätare vid varje laddningspunkt. Då kan föreningen själv mäta och debitera användarna för den el som de förbrukar. Det kallas för individuell mätning och debitering (IMD). Då får föreningen en detaljerad kostnad, men det kan vara kostsam att installera och kräver regelbunden underhåll.

Föreningen kan också ta ut en schablonmässig debitering som baseras på en genomsnittlig elförbrukning för de bilar som laddar. Det är en enkel lösning men kan kännas orättvis eftersom vi laddar våra elbilar olika mycket.

Allra enklast är att föreningen installerar ett antal elbilsladdare som alla medlemmar har tillgång till. Leverantören av laddanläggningen sköter allt och användaren betalar för sin laddning via en app med sitt betalkort.

Den smidiga helhetslösningen för elbilsladdning

ChargeNode har skapat smidig lösning som tar hand om helheten, allt från att hitta de bästa uttagen för respektive parkeringsplats till den löpande driften och debiteringen.

Bostadsrättsföreningen eller samfälligheten bestämmer priset per kWh, schemalägger enkelt prissättning och har möjlighet att ändra priset när som helst. Användarna betalar sin laddning via vår app där de lägger in sitt betalkort. Vi löser alla betalflöden, vi mäter och debiterar varje användare och föreningen får automatiskt en samlad utbetalning varje månad. Inget krångel och enkelt för er att ta rätt betalt. Och vi hjälper så klart till med prissättningen.

Det finns också möjlighet att lägga till så kallad dynamisk prissättning. Det innebär att man inte behöver oroa sig när elpriserna går upp och ner. Priset för de som laddar uppdateras automatiskt och ni som BRF får betalt för elen.

Debitering av elbilsladdning kan tyckas vara en komplicerad fråga, men genom att investera i en smart helhetslösning blir driften så mycket enklare för föreningen. Rättvist för alla medlemmar och ett bidrag till en mer hållbar framtid.

Hör av dig till oss så hjälper vi er med en bekymmersfri elbilsladdning