För ett samhälle
i förändring

Miljö och hållbarhet

Vi startade ChargeNode med övertygelsen att driva omställningen från fossildrivna till eldrivna bilar.

Och vi är på god väg.

33 000

Vi driver utvecklingen av svensk laddinfrastruktur och varje dag installerar vi nya elbilsladdningar. Just nu har vi över 33 000 installerade uttag. Alltså just nu.

> 2 100 000 kWh

Varje månad levererar vi laddning motsvarande över 260 jorden-runt-resor till våra glada elbilister

145 000

När allt fler erbjuder ChargeNodes elbilsladdning laddar allt fler ner vår smarta app. Minst 145 000 elbilister laddar upp i någon av ChargeNodes balkar, pollare eller boxar.

Hållbara transporter. Hållbar laddning.

Tack vare revolutionerande innovationer, en effektiv tillverkningsprocess och ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi utveckla produkter och tjänster som bidrar till att fler väljer att köra på el.

Vi jobbar med långsiktiga hållbara lösningar för transporter. Vi är en bit på väg. Målsättningen är alltid att använda bästa möjliga material och tillverkningsprocesser. Vi följer upp, vi ifrågasätter, vi dokumenterar, vi säkerställer att både mjuk- och hårdvara uppfyller alla krav på säkerhet, användarvänlighet och minsta möjliga belastning på miljön. Allt för att omställningen från fossildrivna till eldrivna fordon ska gå snabbare. Vägen framåt har både snäva kurvor och en del tröga uppförsbackar. Men vi driver på och utmanar.

Vårt åtagande

Vår ambition är att inte bara följa klimatavtalet utan att skapa förutsättningar som kan ligga till grund för att vi verkligen når de globala målen som världens länder har kommit överens om. Och att bidra till den svenska energipolitiken.

Den 19 mars 2024 presenterade regeringen en handlingsplan som pekar ut inriktningen för den framtida energipolitiken. Målet är att Sverige får ett robust elsystem med konkurrenskraftiga elpriser. Elbehovet i Sverige väntas öka kraftigt och för att klara klimatmålen behöver både industrin och transportsystem elektrifieras.

Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet. Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.

Smart och miljövänlig laddning

En smart ladd- och betaltjänst är ett viktigt verktyg för att främja ett effektivt nätutnyttjande.

Sprida elanvändningen över dygnet

Elnätsföretagen är tvingade att införa effektbaserad prissättning för att skapa incitament hos sina kunder att fördela ut sin elanvändning över tid. Detta för att undvika effekttoppar som kan leda till problem i elsystemet.

Effektbaserad prissättning innebär högre elnätskostnad om ni använder mycket el samtidigt. Vår ladd- och betaltjänst baseras på avresetid och laddar bilar i turordning för att slippa dessa toppar och extra kostnader.

Ett effektivt användande av elnätet bidrar till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt.

Visste du att?

Minst 145.000 elbilister använder vår app och laddar i våra laddsystem.

Marknadens renaste aluminium.
Tack för det Hydro.

Sedan många år använder vi Hydro CIRCAL i ChargeNode PowerBar. Hydro CIRCAL är tillverkad med minst 75 % återvunnet aluminiumskrot.

Varför Hydro CIRCAL?

 • Andelen aluminiumskrot i Hydro CIRCAL är garanterat minst 75 %
 • Att använda återvunnen aluminium i produktionsprocessen innebär
  att en lägre mängd värme (och därmed energi) genereras.
 • När vi talar om 75 % återvunnet material, syftar vi uteslutande på
  aluminium som har nått sin livslängd som en produkt som används
  och förs tillbaka till kretsen via återvinning. Det kan vara aluminium från rivna byggnadsprojekt, mat- och dryckescontainrar eller till
  och med bilar.

Visste du att?

Omkring 75% av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande.

Total genomlysning av vår laddcentral

Tack vare Schneider Electric och BS Elcontrol så kan vi nu se ett totalt klimatavtryck för vår laddcentral.

I takt med att elbilsladdning har utvecklats har många konsumenter frågor kring klimatavtrycket. Inte lätt att svara på eftersom det sällan har funnits något att utgå ifrån. Men nu har vi och Schneider Electric utvecklat en fullständig CO2-beräkning av de styrsystem som används för laddning av elbilar.

Varje komponent, från batteri till internetrouter, har en klimatprofil som gör det möjligt att räkna ut exakt klimatpåverkan, både för varje enskild komponent och för apparatskåpet i sin helhet. Det livslånga avtrycket för skåpet är beräknat till 1650 kg koldioxid och varje ladduttag har ett klimatavtryck på 82,5 kg* (*beräknat på en installation med 20 uttag). På så sätt kan vi skapa en medvetenhet kring hållbarhet och inte minst få bra förutsättningar till förbättringar

Hjärtat på din parkering

Laddcentralen är hjärtat i våra laddsystem. Centralen hanterar och styr dina uttag och innehåller många smarta funktioner. Enkelt underhåll, smart fördelning av tillgänglig effekt, fjärrstyrda jordfelsbrytare, realtidsövervakning är bara några exempel. Med vår laddteknik kan upp till 54st uttag styras av en och samma laddcentral. Att hantera uttag för elbilsladdning på detta sätt är helt unikt.

Visste du att?

Den laddbara fordonsflottan växte med 137 044 fordon under 2023.

Vad händer framåt?

Vi jobbar stenhårt på att få koll på alla komponenter vi använder. I alla våra egna produkter. Planen framåt är att fortsätta vårt arbete för en hållbarframtid.

I samarbete med våra fantastiska leverantörer arbetar vi dagligen med dessa frågor. Utan deras engagemang och vilja till förändring så hade det inte varit möjligt. Tack!

Power to all

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer