Ofta är orsaken dålig eller ingen täckning. Åtgärder vi ber dig att testa:

> Förflytta dig gärna för att se om täckningen kan förbättras, alternativt använda RFID-tagg om det är en laddbox.