Ofte er årsaken dårlig eller ingen dekning. Handlinger vi ber deg prøve:

> Beveg deg gjerne rundt for å se om dekningen kan forbedres, alternativt bruk en RFID-brikke hvis det er en ladeboks.