20 december 2022

Stora Sjöfallets Samfällighet väljer självfallet ChargeNode

Stora Sjöfallets Samfällighet

I takt med att allt fler skaffar elbilar insåg Stora Sjöfallets Samfällighetsförening på Norra Djurgården att det var hög tid att installera fler ladduttag till elbilar. Efter en noggrann inventering av marknaden föll valet på ChargeNode. Mycket beroende på att det är en enkel, smidig och kostnadseffektiv lösning.

När Stora Sjöfallets Samfällighetsförening tog beslut att satsa stort på en modern lösning för laddning av elbilar fanns det inte så många medlemmar i föreningen som laddade sina bilar. Men ganska snart efter att de femton gamla laddboxarna hade plockats ner och ersatts med ChargeNodes lösning ökade användningen rejält. Redan nu används närmare trettio platser varje månad. Det är 25 procent beläggning och riktigt bra.

Innan föreningen bestämde sig för en leverantör genomförde de en undersökning bland sina medlemmar och hälften planerade att skaffa sig en elbil inom tre år. Inför upphandlingen av elbilsladdning tog man fram ett omfattande underlag, räknade på sina behov och kollade givetvis också referenser.

"Samarbetet har fungerat väldigt bra under hela projektet, från avtal till driftsatt system."

Björn Fridbom, BRF Sjöfallet

Det fanns en rad kriterier som avgjorde till ChargeNodes fördel. Kostnaderna naturligtvis, det tillkommer inga fasta avgifter och med en lång livslängd så blir totalkostnaden lägre. Enkelheten är lika viktig. Administrationen är minimal för föreningen, det är också lätt att hantera betalningar. Det är lika smidigt för den som laddar sin bil, appen är klockren och du behöver inte fundera på att skaffa en speciell laddplats. Andra fördelar är distansövervakning, fjärrstyrning och en dynamisk, smart lastbalansering. Dessutom är installationen stilren och tilltalande.

Garaget delas mellan Wallenstam som har flest platser och tre BRF’er som samtliga tog bort sina gamla laddboxar av olika fabrikat och installerade 117 ladduttag från ChargeNode, en på varje parkeringsplats. Med så många laddplatser på en och samma gång har garaget fått en tydlig miljöprofil.

"Genom att installera så här många ladduttag i samma garage blir det smidigt och lönsamt för föreningen och vi höjer värdet på våra fastigheter."

Björn Fridbom, BRF Sjöfallet

Kort om installationen

Stora Sjöfallets Samfällighet

• Femton gamla laddboxar av olika fabrikat ersattes med en enhetlig lösning.

• 4 laddcentraler som styr all laddning i garaget.

• 117 laddpunkter i aluminiumbalkar. En laddpunkt till varje parkeringsplats.

Om BRF Sjöfallet

Samfällighetsförening Stora Sjöfallet ligger i Norra Djurgården, en samfällighet och ett garage som ägs av Wallenstam och tre olika föreningar och som bildades 2014. Bostadsrättsföreningen utgörs av två huskroppar som färdigställdes 2016 med sammanlagt 64 lägenheter och två lokaler.