Äntligen dags för Norge att ladda på ett smart sätt

Vi hälsar Frode Braaten varmt välkommen som Sales & Country Manager för Norge!

Med en utbildning som elektriker och elektroingenjör och en hel yrkeskarriär inom elbranschen, de senaste tio åren med lösningar och produkter för elbilsladdning och infrastruktur för laddning är han som klippt och skuren för vår satsning i Norge. 

När jag började i branschen fanns det inte så många elbilar, men när myndigheterna satte upp mål för elektrifiering av den norska privatbilsparken fram till 2025 växte mitt intresse. Jag har haft nöjet att följa den resan, men det har varit kommersiellt utmanande att ta fram bra lösningar i samma takt som marknad, teknik och standard har utvecklats. För att hitta de bästa lösningarna för hemmamarknaden har jag arbetat med många europeiska tillverkare av både AC- och DC-lösningar. Det var här som ChargeNode dök upp med ett spännande tankesätt hur man kan tillgodose laddningsbehovet utifrån en energieffektiv, skalbar och hållbar modell och en rad fördelar: Möjligheten att utnyttja tillgänglig energi på ett smart sätt för att ladda så många elbilar som möjligt. Möjlighet till många ladduttag utan att alla behöver varsin laddbox. Material och estetiskt uttryck som håller längre än andra lösningar. Låg drift- och ägandekostnad som garanterar en skalbar anläggning på lång sikt. Eftersom ChargeNode utvecklar sin egen mjukvara och hårdvara kan vi säkerställa funktion och drift för användarna. Dessutom har vi innovativa grundare och ett fantastiskt team i Sverige som lägger hjärta och själ i utvecklingen. När jag fick chansen kändes det helt naturligt att följa med på resan.

Vad är skillnaden mellan den svenska och norska marknaden?

Det finns både likheter och stora skillnader mellan den norska och svenska marknaden. Störst skillnad är förmodligen den totala elbilsmarknaden och nybilsförsäljningen. Marknaden är mer mogen i Norge och ett naturligt val när man ska köpa en ny bil. Slår man samman elbilar och laddbara hybrider pratar vi om 22% av den totala bilparken i Norge och 6% i Sverige. Det innebär att vi måste lösa behovet av laddning, i hemmet, på jobbet och efter vägarna och det är inte helt enkelt. Jag tror att behovet på den svenska och norska marknaden är ungefär detsamma, Norge ligger bara några år före i elektrifieringen av privatbilsflottan. Bland annat tack vare ett bra incitamentsprogram relaterade till köp, användning av elbilar och etableringen av en infrastruktur för laddning.

Vilka utmaningar ser du i branschen?

Branschen är fortfarande ganska ny och vi ser nog inte alla utmaningar. Även om vi kommer att se en stor utveckling av energieffektiva batterier kommer det ändå finnas ett enormt behov av att ladda. För att undvika flaskhalsar måste vi ladda när vi kan, inte när vi måste. Och med allt fler elbilar måste det finnas fler ladduttag. Jag ser också en stor utmaning i att jämna ut energiförbrukningen över en längre period av dygnet, vilket kommer att bidra till att vi optimerar den befintliga infrastrukturen. För att möta de här utmaningarna måste tillverkare och leverantörer vara innovativa.

Norge har flest elbilar per capita i världen, har du noterat några utmaningar kring det?

Norge har blivit en slags testmarknad för alla som har en lösning för elbilsanvändning. Allt är inte lika bra eller hållbart. Även om Norge har en hög täthet av elbilar så är Norge en liten framtidsmarknad med många utmaningar. Vi vet inte hur väl de lösningar som utvecklas i världen fungerar i Norge. Vi ser också att vi har utmaningar relaterade till elbilstätheten i tätorter, där dagens teknik inte klarar av att möta efterfrågan på elbilsladdning.

Hur stort är behovet av skalbar elbilsladdning i Norge?

Idag har vi många 1:a och 2:a generationens lösningar som inte längre täcker behovet och eftersom vår bilflotta har en medelålder på över 10 år kommer antalet elbilar att fortsätta växa exponentiellt. Jag vill hävda att skalbar elbilsladdning kommer att vara en nyckelfaktor för framtiden. Behovet är stort.

Vad har du för förväntningar när ChargeNode lanseras på norska marknaden?

Jag ser fram emot att berätta för den norska marknaden hur ChargeNodes skalbara laddteknik kan lösa många utmaningar och göra det möjligt för fler att ladda. Jag förväntar mig att vi växer och blir en betydande aktör, precis som i Sverige.

Vad är det bästa med ChargeNodes laddteknik?

Helt klart att vi har en laddcentral, centralt placerad där alla dyra och operativa komponenter sitter, medan laddningstyp 2 helt enkelt ställs ut vid parkeringen. Andra fördelar är vår enkla APP och laddningsportal som prioriterar effekten i systemet dynamiskt mellan 3 och 22kW till dedikerade laddningsnoder prioriterade efter avgångsbehov, våra enkla betalningsmetoder och ett bra servicelöfte.

Vad blir nästa steg för norska marknaden?

Det är viktigt att vi snabbt kan etablera oss i Norge och komma ut och prata om vår laddteknik. Vi behöver etablera kontor med fler säljare och få i gång bra samarbeten på marknaden. Vi vill vara en aktör med aktiv närvaro för våra kunder och partners i Norge.