Endelig kan Norge lade på en smart måte

Vi ønsker Frode Braaten hjertelig velkommen som Country & Sales Manager for Norge!

Med en utdanning som elektriker og elektroingeniør og en hel yrkeskarriere i elektrobransjen, de siste ti årene med løsninger og produkter for elbillading og infrastruktur for lading, er han midt i blinken for vår satsing i Norge.

Da jeg startet i bransjen var det ikke så mange elbiler, men da myndighetene satte seg mål for elektrifiseringen av den norske privatbilflåten innen 2025, vokste interessen min. Jeg har hatt gleden av å følge den reisen, men det har vært kommersielt utfordrende å utvikle gode løsninger i samme takt som markedet, teknologien og standardene har utviklet seg. For å finne de beste løsningene for hjemmemarkedet, har jeg jobbet med mange europeiske produsenter av både AC- og DC-løsninger. Det var her ChargeNode dukket opp med et spennende tankesett om hvordan man kan møte ladebehovene basert på en energieffektiv, skalerbar og bærekraftig modell og en rekke fordeler: Muligheten til å bruke tilgjengelig energi på en smart måte å lade så mange elbiler som mulig, muligheten for mange ladeuttak uten at alle trenger en ladeboks. Materiell og estetisk uttrykk som varer lenger enn andre løsninger. Lave driftskostnader og eierskap som garanterer et skalerbart anlegg i det lange løp. Siden ChargeNode utvikler sin egen programvare og maskinvare, kan vi sikre funksjonalitet og drift for brukere. I tillegg har vi innovative grunnleggere og et fantastisk team i Sverige som setter sitt hjerte og sjel inn i utviklingen. Da jeg fikk sjansen, føltes det helt naturlig å bli med på reisen.

Hva er forskjellen mellom det Svenske og Norske markedet?

Det er både likheter og store forskjeller mellom det norske og det svenske markedet. Den største forskjellen er trolig det samlede elbilmarkedet og nybilsalget. Markedet er mer modent i Norge og et naturlig valg når du kjøper ny bil. Kombinerer du elbiler og plug-in hybrider, snakker vi om 22% av den totale bilparken i Norge og 6% i Sverige. Dette betyr at vi må løse behovet for lading, hjemme, på jobb og langs veien, og det er ikke helt enkelt. Jeg tror at behovet i de svenske og norske markedene er omtrent det samme, Norge er bare noen få år fram i elektrifiseringen av privatbilflåten. Blant annet takket være et godt insentivprogram knyttet til kjøp, bruk av elbiler og etablering av infrastruktur for lading.

Hvilke utfordringer ser du i bransjen?

Bransjen er fortsatt ganske ny, og vi ser sannsynligvis ikke alle utfordringene. Selv om vi vil se en stor utvikling av energieffektive batterier, vil det fortsatt være et stort behov for å lade opp. For å unngå flaskehalser må vi lade opp når vi kan, ikke når vi må. Og med flere og flere elbiler må det være flere ladeuttak. Jeg ser også en stor utfordring med å jevne ut energiforbruket over en lengre periode på dagen, noe som vil hjelpe oss med å optimalisere den eksisterende infrastrukturen. For å møte disse utfordringene må produsenter og leverandører være innovative.

Norge har flest elbiler per innbygger i verden, har du merket noen utfordringer rundt det?

Norge har blitt et slags testmarked for alle som har en løsning for elbilbruk, men ikke alle produker eller løsninger er bra, bærekraftige eller egnet for vårt marked . Selv om Norge har høy tetthet av elbiler, er Norge et lite marked i fremtiden med mange utfordringer. Vi vet desverre ikke hvor godt løsningene utviklet ute verden fungerer i Norge. Vi ser også at vi har utfordringer knyttet til elbiltetthet i byområder, der mye av dagens teknologi ikke fult ut er i stand til å møte etterspørselen til funksjon og smart energibruk på en god nok måte.

Hvor stort er behovet for skalerbar elbillading i Norge?

I dag har vi mange første- og andregenerasjonsløsninger som ikke lenger dekker behovet, og siden bilparken vår har en gjennomsnittsalder på over 10 år, vil antall elbiler fortsette å vokse eksponentielt. Jeg vil hevde at skalerbar elbillading vil være en nøkkelfaktor for fremtiden. Behovet er stort.

Hva er dine forventninger når ChargeNode lanseres på det norske markedet?

Jeg ser frem til å fortelle det norske markedet hvordan ChargeNodes skalerbare ladeteknologi kan løse mange utfordringer og gjøre det mulig for flere å lade. Jeg forventer at vi skal vokse og bli en betydelig aktør, akkurat som i Sverige.

Hva er det beste med ChargeNodes ladeteknologi?

Helt klart måten vi snur på alt, vi har en ladesentral, sentralt plassert hvor alle de kostbare og driftsmessige komponentene står trykt plassert mens det helt enkelt settes ladeuttak type 2 ut ved parkeringsplass. Andre fordeler inkluderer vår enkle APP og ladeportal som prioriterer effekten i anlegget dynamisk mellom 3 og 22kW til dedikert ladeuttak, prioritert etter avreisebehov, våre enkle betalingsmetoder og et godt serviceløfte.

Hva blir neste steg for det norske markedet?

Det er viktig at vi raskt kan etablere oss i Norge og komme oss ut og snakke om ladeteknologien vår. Vi skal etablere kontor med selgere, teknisk støtte og support. Vi skal få et godt samarbeid med installatører og markedet. Vi ønsker å være en aktør med aktiv tilstedeværelse for våre kunder og partnere i Norge.