Anläggningsägare

Medlemmar

I vår portal under menyn “Medlemmar” så finns de medlemmar, grupper och rabatter som hanterar rättigheter att ladda på privata områden samt rabatter mot olika kundkategorier eller grupper av användare.

Historik #

En vy som presenterar de medlemmar som är anslutna till ditt område, hur många laddningar de gjort senaste månaden och mängden kWh som laddats.

Medlemsöversikt #

Översikt över samtliga medlemmar. Lägg till nya medlemmar genom att ange deras e-postadress, referens, och därefter välja vilken grupp medlemmen ska tillhöra.

Genom att klicka på en medlem presenteras information om vilka grupper användaren tillhör samt en fullständig lista över områden som är tillgängliga för medlemmen.

Ikonerna nedan visar grönt om användaren har laddat hem ChargeNode appen och aktiverat sitt konto och grått om kontot är inaktivt vilket är ett bra sätt att följa om inbjudna medlemmar kommer igång som de ska.

Grupper #

Under grupper finns en översikt över alla grupper och möjlighet att se vilka medlemmar som knutna till vilken grupp. Här kan du också lägga till ett eller flera områden som medlemmarna ska ha tillgång till samt specificera vilken rabatt de ska erhålla för respektive område.

Som administratör kan du välja att bjuda in medlemmar genom att dela ut en kod. Som företag eller bostadsrättsförening kan du ha en rutin/dokument för hur en ny användare kommer igång där denna kod förmedlas. När användaren registrerar sig via appen kan man använda koden för att automatiskt ansluta sig som medlem och få rättighet till laddning/eventuell rabatt. Skulle koden missbrukas uppdateras den enkelt av portaladministratören.

Rabatter #

Under denna flik kan ni skapa olika rabattpaket om ni önskar.

Det finns ingen begränsning på hur många paket ni kan lägga till.

Exempel på paket:
• Gratisparkering gäst
• Gratisparkering kund
• Guldmedlem 50% rabatt
• Silvermedlem 25% rabatt

Rabatten utgår alltid från standardpriset på ett område.

För att tilldela rabatten så går man till vyn grupper Visa/Ändra en grupp och tilldela den ett rabattpaket. Alla nya medlemmar som läggs till den gruppen får sedan denna rabatt.


Du kan även på medlemsnivå välja vilket rabattpaket som den ska tillhöra.