Kontrollera att du har rätt områdeskod och platsnummer. Skannar du QR-koden bredvid uttaget får du alltid rätt plats. Ibland har appen svårt att skilja två områden som ligger nära varandra. Då är det viktigt att du kollar att det är rätt områdeskod i appen där du har parkerat.