Alla våra laddboxar har Typ 2- eller CCS-uttag vilket är den europiska standarden.