Ett lastbalanseringsystem mäter hela tiden fastighetens övriga elförbrukning. Detta resulterar i att laddstationerna aldrig förbrukar mer el än vad fastigheten kan leverera.