26 Januari 2024

Trumpetvägens Samfällighet laddar bekymmerfritt med 137 ladduttag

Sveriges samfälligheter står inför en utmaning när allt fler väljer elbil och elbilsladdning har gått från att vara en innovation till att bli en etablerad värdedrivare, som ökar värdet på samfälligheter med laddmöjlighet. Michael Nygaard, vice ordförande i Trumpetvägens Samfällighet i Järfälla, genomförde en strukturerad upphandling när de investerade i elbilsladdning till deras samfällighet. Tillsammans med ChargeNode installerade de ladduttag på samtliga av sina 137 garageplatser.

Hur gick diskussionerna om att installera elbilsladdning i er samfällighet, och varför tog ni det beslutet?
– Vi skulle göra en större renovering på våra garage och uppgradera elinstallationen till dagens standard och då kändes det som ett bra tillfälle att även installera elbilsladdning. Det hade funnits ett önskemål från ganska många boende ett tag och vi märkte också att de som hade elbil försökte hitta egna laddlösningar vid sin bostad. Det gjorde att bilar stod parkerade där de inte skulle vara och kändes som en risk. Vi hade också hört från mäklare om intressenter vid visningar som vänt i dörren när de fick reda på att det inte fanns elbilsladdning. Så vi förstod att det fanns en viktig investeringsmöjlighet här. Vid en undersökning i föreningen så visade det sig att drygt 70% var positiva till att göra installationen fast det endast var ca 30% som hade elbil vid tillfället, säger Michael.

Hur gick ni till väga för att hitta alternativa laddpartners?
– Vi kikade runt bland flera olika leverantörer och lösningar och hittade tre bolag som kändes intressanta. Vi fick anbud av dom alla att ta ställning till och valde att gå vidare med ChargeNode och en annan leverantör. Vi bjöd in representanter från båda företagen och lät dom berätta om deras respektive lösning för de boende så att alla själva kunde ta ställning till vad som blev bäst för just vår samfällighet. Efter det så hade vi en intern diskussion i samfälligheten.

Varför föll valet på just ChargeNode?
– Vi landade i att ChargeNode kändes som en bättre investering rent kostnadsmässigt för de boende och gillade starkt er ladd-och betaltjänst som bland annat innehöll en faktureringstjänst, vilket gjorde att vi i styrelsen slapp all administration.

Vilken typ av installation valde ni till er förening?
– Vi blev rekommenderade att installera ChargeNode Power Bar som är en balk upphängd på vägg och passade bäst i vårt fall. Vi installerade uttag i alla garage vilket blev totalt 137 st.

Hur har samarbetet med ChargeNode funkat?
– Samarbetet har fungerat väldigt bra och bekymmerfritt. Vi uppskattade att vår kontaktperson verkligen satt på expertkunskap och har varit lösningsorienterad när det har uppstått hinder. Vi gillade att man hade mycket bra statistik och informationsvideos som hjälpte oss i samfälligheten att förstå alla delar.

Vad har du för tips till andra samfälligheter som ska installera elbilsladdning?
– Vi tyckte det var bra att presentera två olika lösningar för de boende i samfälligheten och göra dom delaktiga i beslutet. Vi upplevde att de uppskattade att vi var transparanta och att beslutet togs tillsammans.
– Undersök intresset i föreningen, berätta om fördelarna och motivera investeringen.

Tack för samtalet Michael!

Kort info om Samfälligheten
Trumpetvägens Samfällighetsförening grundades 1980. Föreningen omfattar 169 fastigheter mixade mellan fristående villor och radhus är beläget i Hummelmora, Viksjö i Järfälla kommun. De har två samfällighetslokaler och lekparker på nästan varje gränd/gata.