Shout-out till elektrifierings-pakt!

Wow, mindre än 10 år tills Stockholm innerstad skall vara helt utsläppsfri! Var det någon mer som läste debattartikel i DI om den nya Elektrifieringspakten i Stockholm?
Fantastiskt initiativ och vi älskar ambitionsnivån. Inte överraskande så konstateras dock att utbyggnaden av antalet laddplatser måste ske betydligt snabbare för att nå målet. Nya lagar och regelverk kan driva på utbyggnaden men löser tyvärr inte de infrastrukturella utmaningarna.
Tillgänglig effekt i Stockholms elnät är en stor flaskhals och gör det omöjligt att sätta laddbox på varje p-plats. Det är dessutom inte ekonomiskt försvarbart.
Vårt tips är därför att tänka ”delningsekonomi”, för visst går det att även dela elbilsladdning!
En elbil behöver sällan mer än 2-3h laddning, men står ofta parkerad mycket längre. Detta innebär att laddplatsen blockeras för andra elbilister.
Om man istället bara sätter ladduttag vid varje p-plats och sedan kopplar dessa till en eller flera centraliserade laddare så kan fler dela på tillgänglig laddkapacitet. Med smart styrning t.ex. på avresetid så kan bilar med kort parkeringstid laddas först och därefter de som skall stå längre. Alla får den laddning som de önskar.
GOP
Delad laddning. Ett laddskåp och 18 ladduttag.

Vinsterna från en sådan lösning är flera:

  1. Ett ladduttag är betydligt billigare än en laddbox vilket gör att fler laddplatser kan skapas.
  2. Med smart delning kan fler fastigheter erbjuda laddning utan att behöva öka sitt effektuttag , vilken i sin tur minskar belastningen på Stockholms elnät.
  3. Eftersom laddning centraliseras så kan känsliga elkomponenter skyddas i rejäla elskåp, vilket ökar driftsäkerhet och livslängd.
  4. Sist men inte minst så är en delad laddlösning resurssnål och miljövänlig då den kräver mindre material och komponenter.
En Elektrifieringspakt låter ju grymt coolt. Vi på ChargeNode brukar sällan sluta pakter, men vi berättar gärna mer om våra tankar, ifall någon paktmedlem är intresserad!
Bästa hälsningar,
Kristan Sandahl – VD ChargeNode

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl
VD, ChargeNode
kristian@chargenode.eu
0709 – 11 52 66