30 Januari 2024

Samfälligheten Vallen Södra laddar med ChargeNode

Vi tog oss en pratstund med Lars Svensson, ordförande i Vallen Södra Samfällighetsförening i Växjö, som installerade 12 laddboxar till sina medlemmar med ChargeNode.

Berätta, hur gick diskussionerna om att installera elbilsladdning i er brf och varför tog ni det beslutet?
– Förslag kom vid ett ägarmöte i samfälligheten. Eftersom det fanns möjlighet att få bidrag var samtliga ense om att inte vänta. Vi började sondera vilka leverantörer som kunde vara aktuella och att ta in off erter, och med detta som underlag söka bidrag.

Hur gick ni till väga för att hitta alternativa laddpartners?
– Vi kollade via bekanta som antingen själva varit i kontakt med leverantörer eller kände till t.ex. installationer som gjorts på företag som man var anställd hos.

Varför föll valet på just ChargeNode?
– Genom att ha varit i kontakt med referenser som gav positiv feedback. Vid det slutgiltiga beslutet vägde det tungt att våra kontakter med ChargeNode fungerade bra och att vi snabbt fi ck svar på de frågor vi hade.

Hur har ni upplevt vår support och ladd- och betaltjänsten så här långt?
– De gånger vi varit i kontakt med supporten så har de varit väldigt lösningsorienterade. Vid ett tillfälle var ett mjukvarufel anledningen till att laddningsfunktionen inte fungerade. Detta löstes snabbt och enkelt. Betalfunktion och statistik fungerar utmärkt.

Vad har du för tips till andra bostadsrättföreningar som ska installera elbilsladdning?
– Det viktigaste är att skaff a sig kunskap om marknaden, produkten och hur
fi nansieringen kan ske.
– Läs på om bidraget.
– Fundera på hur lägenhetsinnehavaren ska betala. När man börjar använda elbilsladdaren eller när installation sker?
– Man kan få mycket kunskap genom att besöka andra föreningar och få erfarenhetsutbyte.

Kort info omSamfälligheten
Vallen Södra Samfällighet består av 11 ägarlägenheter. Denna samfällighet skiljer sig jämförbart med en bostadsrättsförening genom att samtliga ägare är mer delaktiga i de större besluten som tas. Driften och de dagliga besluten hanteras via styrelsen medan alla typer av investeringar och andra större beslut fattas vid vad vi kallar ägarmöte.