29 Januari 2024

Samfälligheten Nyodlarna är laddade för framtiden.

I samfälligheten Nyodlarna i Uppsala började några av fastighetsägarna diskutera frågan om att installera elbilsladdning redan för 10 år sedan. Lite oväntat var det några äldre i samfälligheten som förde diskussionen. De såg potential att göra samfälligheten ännu mer attraktiv inför en eventuell försäljning av sina bostäder. Nu, 10 år senare, har elbilsladdare installerats i alla samfällighetens garage – 77 ladduttag.

Magnus Andersson, ordföranden i samfälligheten, har tillsammans med flera i styrelsen varit drivande i projektet att installera elbilsladdning, som startade på riktigt för cirka 3 år sedan. Med 77 fastighetsägare var det många viljor som skulle samsas. Även om det vid tillfället bara fanns cirka 4 elbilar i samfälligheten, såg man många fördelar med att förbereda sig inför framtiden och ägnade mycket tid åt att utbilda och förklara alla fördelar för alla fastighetsägare.

Många diskussioner och möten senare var till slut alla fastighetsägare med på tåget. Man började undersöka vad de skulle göra, om det fanns möjlighet att göra det, hur det skulle finansieras och vem som skulle göra det. Vägen kantades av ganska många och tidskrävande problem med de olika myndigheterna som skulle kontaktas. Långa handläggningstider angående anläggningsbeslut med Lantmäteriet och strömtillgång med energibolaget, som också skulle klaffa med godkännandet av ”Ladda Bilen Bidraget” genom Naturvårdsverket.

När anläggningsbeslutet väl var på plats var det dags att försöka hitta en aktör som skulle kunna hjälpa dem med installation och drift. De fick in offerter från flera aktörer, men de flesta kunde bara hjälpa till med själva installationen.

– Det var ett krav för oss att vi inte skulle administrera saker själva, utan måste hitta en aktör som gör det åt oss. Därför fastnade vi för ChargeNode, som erbjöd helheten och som var en komplett laddpartner. Vi gillade också att de hade lokal närvaro och verkade oerhört kunniga inom området, vilket kändes tryggt, säger Magnus Andersson.

Samfälligheten bestämde sig för att installera 77 Zaptec Pro i samtliga garage med ChargeNode som laddpartner. Enligt Magnus resonerade man så att det inom 10 år kommer behövas och gynna dem då. Han har också märkt att steget att skaffa elbil ligger närmare till hands för de boende just på grund av att laddare redan finns installerade. Magnus, som jobbar som brandutredare, tillägger också att det känns tryggare att ha riktiga elbilsladdare installerade än att som elbilsägare hitta på egna lösningar för att ladda sin bil.

Hur har samarbetet med ChargeNode fungerat?
– Vi är jättenöjda med samarbetet med ChargeNode. Installationen gick supersmidigt och logistiken med de boende angående att flytta bilar osv flöt på snabbt och enkelt, och allt kändes väldigt professionellt. Laddningen och driften har fungerat problemfritt sedan dess. Vår kontaktperson på ChargeNode hjälpte oss också väldigt mycket med oklarheter som dök upp. Han visste vad vi skulle göra och kunde hjälpa och vägleda oss.

Har du några tips till andra samfälligheter som funderar på att installera elbilsladdning?
– Att vara noggrann från början och ha en jäkligt bra genomförandeplan. Att ha koll på vilka beslut som måste tas och när, samt ha koll på myndigheternas anläggningstid för att undvika att det drar ut på tiden.
– Lobba för ärendet ut emot fastighetsägarna i god tid. Ha möten och diskutera med alla, så att alla har all information och är med på tåget. Informera dem som inte vill om fördelarna och prata mycket med dem.
– Var flexibel och lyhörd för möjligheten att betala finansieringen. Hitta lösningar som gör det smidigt och positivt för alla. Alla har inte samma ekonomiska situation. Finansieringen var en av huvudproblemen i vår samfällighet, men till slut bestämde man att man skulle dela kostnaden på alla fastigheter. För de som inte hade möjlighet att betala hela summan på en gång gjordes en avbetalningsplan hos samfälligheten.