Hållbart

Idag invigs sveriges största laddplats på Hills

Fler och fler väljer idag elbil men att hitta ledig laddning är sällan enkelt. De få platser som finns är ofta upptagna av bilar som redan laddat färdigt. Ytterligare platser med dedikerade stolpar är oftast inte möjliga att installera pga investeringskostnaden som krävs, eller att kapaciteten i elnätet är slut. ChargeNode har löst problemet och Hills Golf & Sports Club i Mölndal blir idag både först och störst bland golfklubbar i Sverige med lösningen, som erbjuder 133 platser för miljövänlig laddning för klubbens medlemmar och gäster.
Systemet som idag invigs på Hills är smart, innovativt och bekymmersfritt och möjliggör laddning på samtliga parkeringsplatser. Systemet, som är uppfunnet och levererat av Göteborgsföretaget Chargenode, är dessutom flexibelt och enkelt utbyggbart till betydligt fler platser där behov finns. Golfklubben får en dynamisk, bekymmersfri lösning som fördelar laddning mellan parkerade bilar utan att alla uttag är påslagna hela tiden. Hills blir först i Sverige med att kunna erbjuda laddning för ett så stort antal bilar, till glädje för det ökande antalet elbilsburna besökare på klubben.
”Vi sätter upp enkla uttag på varje parkeringsplats, snyggt integrerade i belysningsarmaturen. Systemet är betydligt smartare än enskilda laddstolpar och skapar många fler tillgängliga uttag till lägre kostnad. Det är dessutom möjligt att skapa en attraktiv utomhusmiljö genom att låta utrustningen smälta perfekt in i befintlig miljö. Behovet av elbilsladdning ökar konstant i samhället och särskilt hos många av våra besökare. Tack vare ChargeNodes smarta system kan vi erbjuda våra besökare bekymmersfri laddning under tiden man är på klubben, så att bilen är fulltankad lagom till man ska åka igen”, kommenterar Mats Sterner, VD Hills Golf & Sports Club.
”Vårt system utnyttjar kapaciteten i elnätet på det mest effektiva sättet och styr optimalt med laddning till de bilar som kopplat in sig. Systemet tillhandahåller både 22kW och 7kW uttag. Du ställer in vilken tid du ska åka och systemet ser till att din bil får begärd mängd el. ChargeNodes system är helt unikt och skapar fantastiska möjligheter för anläggningar med många p-platser likt tex kontorsbyggnader/arbetsplatser, golfklubbar, hotell och bostadsrättsföreningar att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda elbilsladdning till många. Vår lösning är mycket hållbar och flexibiliteten i systemet gör det säkrat för framtiden” förklarar Kristian Sandahl, grundare och CEO på ChargeNode.
”Hills är en fantastisk anläggning som ligger långt fram och hela tiden utvecklar sitt erbjudande. Vi är glada och stolta att de valt vårt system för att kunna ge hela 133 gäster plats att ladda sin bil när de besöker klubben” fortsätter Kristian Sandahl. ”I nästa steg planerar vi att montera solceller på anläggningen, så att vi även erbjuder egenproducerad el”, avslutar Mats Sterner.

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl
VD, ChargeNode
kristian@chargenode.eu
0709 – 11 52 66
Mats Sterner
VD, Hills Golf & Sports Club
mats.sterner@hillsgolfclub.se
031-727 15 02