Gop satsar på elektrisk stämning!

Glasfiber & Plastprodukter AB i Kungsbacka storsatsar på supersmart laddsystem för elbilar till sina anställda. För att Sverige skall kunna ställa om till fossilfria fordon, så krävs investeringar i laddinfrastruktur. gop installerar nu ChargeNodes supersmarta laddsystem till sin personalparkering. ChargeNode från Göteborg har utvecklat ett världsunikt sätt att erbjuda effektiv elbilsladdning. Genom att flera bilar delar på en centraliserad laddcentral så kan kostnaden per ladduttag sänkas och kravet på erforderligt effektbehov minskas.
”Vi arbetar ständigt med pågående förbättringsarbete för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Att vi nu installerat ChargeNodes laddare med 12 ladduttag på vår personalparkering här på huvudkontoret i Kungsbacka är ännu ett led i detta arbete”, berättar VD Petra Carnbäck på gop.
Att bygga stora laddsystem av traditionella laddstolpar eller laddboxar är ingen optimal lösning med avseende på nyttjandegrad och effektbehov. En elbil behöver sällan laddas mer än 2-3h, men står normalt parkerade mycket längre. Med ChargeNodes smarta laddsytem kan flera bilar dela på en laddare. Endast ladduttag monteras vid respektive p-plats.
”ChargeNode blev det självklara valet. Systemet är mer effektivt och flexibelt än någon annan lösning vi utvärderat. Vi valde en balkinstallation som passar bra till vår parkering. Vi kan dessutom lätt bygga ut systemet allteftersom behovet av laddplatser ökar”, kommenterar Petra Carnbäck.
”Vårt system optimerar och fördelar sedan laddning baserat på parkeringstid och laddbehov. ChargeNode skapar helt nya möjligheter för företag med många p-platser som t.ex golfklubbar, fastighetsägare, hotell- och konferensanläggningar att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda elbilsladdning till fler bilar. Vår lösning kräver även mindre elkomponenter vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv”, förklarar Kristian Sandahl, medgrundare och CEO på ChargeNode.

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl, VD, ChargeNode
kristian@chargenode.eu
0709 – 11 52 66
Petra Carnbäck, VD, Glasfiber & Plastprodukter AB
info@gop.se
031 87 00 10