Andreas Haga Nova

Fem frågor till Brf Haga Nova som valt ChargeNode

Brf Haga Nova installerar 72 laddplatser från ChargeNode. Vi tog oss en pratstund med Andreas Tullberg i Brf Haga Nova för att höra hur de resonerade i beslutsprocessen kring att investera i elbilsladdning till deras förening.

Hur kom det sig att ni valde ChargeNodes lösning?

– Vi gjorde en grundlig utvärdering av en rad olika aktörer på marknaden. Vi kom ganska snabbt fram till att ChargeNode var den bästa lösningen för oss. Deras centraliserade laddsystem ger effektiva skalfördelar och ökad flexibilitet och är lätt att bygga ut när behoven ökar. I och med att mjukvaran optimerar laddning per bil baserat på bland annat avresetid och antalet inkopplade bilar gjorde det att vi kunde installera 72 platser utan att behöva uppgradera övrig elinfrastruktur eller elabonnemang. Sett till alla utvärderingsparametrar var ChargeNode det anbud som innebar bäst återbetalningstid för vårt nya laddsystem men även det system som var visuellt mest attraktivt.

Hur har det varit att jobba med ChargeNode under projektet från avtal till driftsatt system?

– Alla kontakter med ChargeNode har varit otroligt smidiga, från första initiala kontakt, upphandling, kontraktsskrivning till installation och driftsättning. Som kund har vi verkligen känt att vi och våra behov har varit i centrum. Vi ser fram emot ett långt samarbete med ChargeNode.

Vilken typ av installation valde ni till er förening?

– Vi valde deras populära balklösning, ett räcke i återvunnen aluminium med integrerade ladduttag. Inuti balken göms all kabel vilket gjorde att vi slapp dyra installationsarbeten. Alltså miljövänligt i dubbel bemärkelse, vilket är helt i linje med vår förenings hållbarhetsvärderingar.
Brf Haga Nova

Hur kom ni till beslutet att sätta uttag på så många platser, när alla inte har en elbil idag?

– Vi kände att det var ekonomiskt och installationsmässigt fördelaktigt för oss att bygga så stort som möjligt i den första fasen och med ett system som gör det enkelt för oss att utöka med fler platser. Vi ser att behovet av laddplatser ökar och i detta första steg har vi bytt ut 26 platser med gammal teknik till 72 platser med ChargeNodes moderna och framtidssäkra teknik.

Vad skulle ni vilja rekommendera andra att tänka på när man genomför ett sådant här projekt?

-Det är många faktorer som man behöver ta i beaktande för ett projekt liknande detta, bland annat de mest uppenbara såsom val av teknisk lösning, tillgänglig effekt och ekonomi.En viktig sak att tänka på tidigt när vanliga parkeringsplatser görs om till laddplatser är hur hyresavtal påverkas med tanke på de uppsägningstider som finns för båda parter. I och med att vi har ett garage där det inte fanns mobiltäckning behövde vi även lösa hur laddningen skulle hanteras av användarna av laddplatserna på enkelt sätt. Vår lösning blev att installera ett wi-fi i garaget, vilket även bidragit till ökad trygghet för samtliga boende och hyresgäster som besöker garaget.
Tack Andreas för pratstunden! 🙂

Om Brf Haga Nova

Brf Haga Nova stod klart 2018 och är det första nybyggda bostadshuset i Hagastaden. Inom fastigheten inryms 276 lägenheter, två förskolor, kommersiella lokaler och garage med totalt 175 platser. Huset är ritat av Vera Arkitekter AB och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2019.

Om ChargeNode

ChargeNode grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya tekniska lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Företaget är idag ett snabbväxande greentech-bolag med säte i Göteborg. Bolaget erbjuder smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik. Genom att centralisera laddtekniken kan laddning fördelas ut till fler p-platser utan behov av separat laddare på varje p-plats. Med smart styrning t.ex. på avresetid så kan bilar med kort parkeringstid laddas först och därefter de som skall stå längre. Alla får den laddning som de önskar. Kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och destinationer, varav några är ESS Hotell, Varberg Energi, Bygg-Göta, PGA Sweden International och Kvdbil.

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl, VD, ChargeNode
+46 709 115 266 kristian@chargenode.eu