Brf The Village installerade 231 ladduttag med ChargeNode

Sveriges bostadsrättsföreningar står inför en utmaning när allt fler väljer elbil och elbilsladdning har gått från att vara en innovation till att bli en etablerad värdedrivare som ökar värdet på bostadsrätter med laddmöjlighet. Rickard Dahlstrand, ordförande i Brf The Village i Hammarbysjöstad, genomförde en strukturerad upphandling när de investerade i elbilsladdning till deras förening och tillsammans med ChargeNode installerade de ladduttag på samtliga av sina 231 parkeringsplatser.

Marknaden har vuxit kring leverantörer av elbilsladdning och det finns idag många företag att välja mellan. Hur kom det sig att ni valde ChargeNodes laddsystem?

Vi genomförde en strukturerad upphandling bland flera av laddsystemsleverantörerna där utvärderingskriterierna var krav på skalbarhet, service, plattform och styrning. ChargeNode var överlägset den mest kostnadseffektiva lösningen för oss. Inte bara när det gäller investeringen utan framför allt när det gäller den långa tekniska livslängden, vilket ger en mycket lägre kostnad utspritt per driftsår. Deras tekniska lösning är dessutom mycket lik den elteknik som vi har i övriga fastigheten och gör det lättare att underhålla på sikt. De har även en bra debiteringslösning och en plan för hur man hanterar eleffektsfrågan när alla i garaget vill ladda samtidigt och det var mycket attraktivt för oss.

Vilken typ av installation valde ni till er förening?

Vi valde att installera ladduttag på alla platser i garaget. Det gör att vi slipper bry oss om detta någonsin mer, varken när det gäller underhåll, eleffekt eller frågor från medlemmar. Vi känner att vi har hittat rätt och vi slipper dessutom laddboxar överallt på vår parkering. Vi har nu fått en snygg och diskret laddlösning som var en viktig estetisk aspekt för oss. ChargeNode installerade två olika lösningar hos oss. I den ena monterades ladduttag direkt på vägg i garaget och den andra satte vi deras aluminiumbalk med integrerade ladduttag längs med parkeringen.

Elbilsladdning

Hur kom ni fram till beslutet att installera laddpunkter på alla platserna i er förening trots att alla inte kör elbil ännu?

Vi ser att bilbranschen har gjort ett systemval. Samtliga stora biltillverkare har sagt att de i princip enbart kommer producera elbilar 2030 och bonus-malus-systemet visar att även regering och riksdag anser att det är el som gäller för privatbilismen. Kurvan för nybilsförsäljning av elbilar pekar också brant uppåt och vi tror att vi inom några år kommer att ha 50-70% beläggning av elbilar i garaget. Vi behövde ha en lösning som tog hänsyn till detta nu och som även kunde hantera effektutmaningen.

Att installera elbilsladdning skapar ett attraktionsvärde hos föreningen. Är det något ni märkt av? 

Ja, det ökar värdet på lägenheterna att ha laddplatser i garaget. Det är nästan att detta borde vara en kryssruta i sökningen på Hemnet!

Vad skulle ni rekommendera andra att tänka på som står inför att investera i laddplatser till sin förening? Vad är viktigt att tänka på?

  • Investera i ett system med lång teknisk livslängd och som liknar de andra eltekniska system som ni har i fastigheten
  • Vila inte på hanen utan lita på att det är elbilar som gäller i framtiden
  • Bygg hela systemet på en gång, maximera stödet från Naturvårdsverket och slipp bry er om laddfrågan någonsin mer i framtiden
  • Välj en lösning som hanterar eleffektutmaningen i fastigheten

 

ChargeNodes mjukvara optimerar och fördelar tillgänglig laddeffekt på antal inkopplade bilar, avresetider, bilarnas laddkapacitet och önskad laddning. Alla får laddning utan att fastigheten behöver öka effektuttaget. Systemet går att skala upp till hundratals platser.