ChargeNode

Smart delning ger fler elbilar laddning

Elbilarnas starka frammarsch har ökat behovet av smarta laddlösningar. Med nyskapande idéer och nära samarbete med ABB har företaget ChargeNode utvecklat en resurssnål lösning som erbjuder många tillgång till laddning.
Fler och fler väljer att köra elbil, antalet laddbara fordon i Sverige har ökat med runt 70 procent de senaste 12 månaderna. År 2030 ska det enligt prognos av Power Circle finnas omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Men i takt med att elbilarna blir allt fler ökar också konkurrensen om tillgängliga laddplatser. För att ge bra förutsättningar behövs ett väl utbyggt nät av laddstationer i båda privata och offentliga miljöer.
Så hur kan man möta det snabbt ökande laddbehovet på större parkeringar? Att utrusta riktigt många platser med kompletta laddboxar skulle bli rejält dyrt, och dessutom kräva en massiv anslutningskabel med möjlighet till stort effektuttag från elnätet.
Men Kristian Sandahl, vd och grundare av ChargeNode, upptäckte en outnyttjad möjlighet: Många elbilar står parkerade mycket längre tid än det tar för dem att ladda fullt, till exempel utanför jobbet, lägenheten eller golfklubben.
– Man blockerar alltså laddaren mycket längre tid än vad man använder den. Och det är ju onödigt, säger han.
Ur den insikten föddes idén om att låta många parkeringsplatser dela på laddningskapaciteten. Istället för komplett laddutrustning är ChargeNodes lösning att förse varje plats med enbart en anslutning i form av ett uttag eller en laddkabel. Anslutningarna kopplas till ett gemensamt laddskåp som med hjälp av en smart programvara fördelar laddningen till de inkopplade bilarna så att alla ska få sitt laddningsbehov tillfredsställt.
– När man parkerar sin elbil kopplar man in den och anger i en app när man planerar att åka, så ser vår programvara till att bilen är fulladdad till dess. Om du ska lämna din bil under en timme, så får din bil laddning före min som ska stå kvar ända till arbetsdagens slut, förklarar Kristian Sandahl.

Fakta: Komponenter från ABB i ChargeNodes laddsystem

  • Huvudbrytare
  • Kontaktorer
  • Jordfelsbrytare typ A och typ B
  • Signalkontakt / lägesindikering
  • Återinkopplingsenheter
  • Personskyddsbrytare
  • Dvärgbrytare
  • Vägguttag

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl
VD, ChargeNode
kristian@chargenode.eu
0709 – 11 52 66
Annika Schiller
Säljare Industri, OEM Electrification business
ABB Sweden
031-773 85 21