Laddningen har avslutats

Detta meddelande kommer när avresetiden har passerats, bilen har laddat klart eller om kabeln har rycks ut innan avresetiden har passerat.

Ingen internetanslutning

Ofta är orsaken dålig eller ingen täckning. Åtgärder vi ber dig att testa: > Förflytta dig gärna för att se om täckningen kan förbättras.> Tänk på att du kan starta laddning hemifrån eller på annan plats bara kabeln är i intryckt och att du vet aktuell områdeskod och numret på uttaget.