Allt är som det skall. Laddning har startat och pågår.