Vår laddare känner av att det sitter en kabel i uttaget. Däremot är det ingen kontakt mellan kabel och bilen.

Dra ur kabeln ur bil och uttag och sätt in den igen
Se till att trycka in kabeln ordentligt och försök att starta laddningen i appen igen
Fungerar inte ovan, byt uttag och pröva att starta om laddningen i appen igen
Fungerar inte något av ovan, kontakta oss
010 – 205 10 55
support@chargenode.eu