22 Januari 2024

Uppsala Parkering väljer ChargeNode för all hantering av elbilsladdning i kommunen.

ChargeNode har vunnit den mest komplexa upphandlingen som har gjorts i Sverige för elbilsladdning. När ChargeNode får helhetsansvaret för Uppsala Parkering AB är det deras hittills enskilt största affär och en milstolpe för företaget. Kontraktet löper på 2+2 år med ett förväntat värde på 25 miljoner.

Under de kommande åren ska ChargeNode utveckla laddinfrastrukturen i Uppsala för UPAB (Uppsala Parkering AB). I steg ett handlar det om att ta över driften av kommunens befintliga 160 laddpunkter på de publika parkeringsplatserna. Nästa steg är att bygga ut med nya laddpunkter, både med ChargeNodes egenutvecklade system och laddboxar från ledande tillverkare. Inledningsvis påbörjas arbetet med att installera laddpunkter på 40 av Uppsala kommuns skolor, ett arbete som ska vara klart under 2024.

– Vi är otroligt stolta att ha vunnit den här upphandlingen. Med en så kompetent kravställare som UPAB kommer vi befästa vår position som marknadens ledande CPO (Charge Point Operator), menar Kristian Sandahl som är VD för ChargeNode.

Det är vår enskilt största affär och inte minst den mest sammansatta. Det förväntade värdet för affären ligger på 25 miljoner och kan maximalt omfatta 75 miljoner, fortsätter Kristian Sandahl.

Samarbetsavtalet sträcker sig över 2+2 år och betyder att ChargeNode får ett helhetsansvar för laddinfrastrukturen i Uppsala. Det innebär projektering, installation & driftsättning av laddstationer, molntjänst, betaltjänst, löpande drift och underhåll samt support och service.

Kort om ChargeNode

ChargeNode ska medverka till en mer hållbar framtid med storskalig elbilsladdning. Med den övertygelsen grundades ChargeNode 2016. Tre år senare installerades den första prototypen och i dag är ChargeNode en ledande aktör inom elbilsladdning i Sverige. ChargeNode erbjuder en hållbar och skalbar helhetslösning som förenklar elbilsladdning på alla plan. För en snabbare omställning till ett mer fossilfritt samhälle.

För mer information kontakta:
Kristian Sandahl VD på ChargeNode Europé AB
Mejl: kristian.sandahl@chargenode.eu
Mobil: 070-911 52 66
www.chargenode.eu

Om Uppsala Parkering AB

Uppsala Parkering AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala Stadshus AB. Bolaget arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att tillhandahålla goda parkerings- och mobilitetslösningar för kommunens invånare och besökare. Uppsala Parkering förvaltar all parkering på allmän gatumark i Uppsala kommun. Ungefär 25 000 parkeringsplatser på gatumark och cirka 2 500 platser på kommunal kvartersmark. Bolaget driver även parkeringsanläggningarna Centralgaraget, Dansmästaren och Kvarnengaraget. Anläggningar med totalt över 1 200 parkeringsplatser. Ytterligare 700 parkeringsplatser är under uppförande och ska vara färdiga 2024