Tamro utvecklar sitt hållbarhetsarbete i samarbete med ChargeNode

Sedan starten 1921 har Tamro sett till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram till rätt plats i rätt tid. Allt för att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, patienter och konsumenter. Tamro har ett gediget hållbarhetsarbete bakom sig där de hela tiden strävar mot ett mer hållbart samhälle och arbetar för en klimatvänlig logistik längs hela värdekedjan. Tillsammans med ChargeNode fortsätter de nu att utveckla sitt hållbarhetsarbete och har installerat smart elbilsladdning på anläggningen i Göteborg.

Lägg tid på att välja leverantör om det ska fungera över tid

När man ska investera i elbilsladdning till företaget så finns det idag flera leverantörer. Det är många aspekter man bör ta hänsyn till, exempelvis skalbarhet, service, plattform och styrning.

Mats Nilsson på Tamro förklarar hur tankarna gick. – ChargeNode var den bästa lösningen för oss. Vi sökte en samarbetspartner som hade en bra teknisk och kostnadseffektiv lösning, inte bara för investeringen utan även för kostnaden över tid. Det centraliserade laddsystemet ger effektiva skalfördelar och ökar flexibiliteten. Dessutom lyckades ChargeNode genomföra en bra projektering och ett mycket smidigt montage, trots en extremt tight tidsplan.

En smart lösning för framtiden

ChargeNodes har utvecklat en egen mjukvara som optimerar och fördelar tillgänglig laddeffekt på antal inkopplade bilar, avresetider, bilarnas laddkapacitet och önskade laddning. Elkomponenterna är väl skyddade i en robust laddcentral som kan placeras både inne och ute. Tryggt, hållbart och driftsäkert. Tamro valde två olika designlösningar och kombinerade ChargeNodes svarta aluminiumbalk med belysningspollare längs med parkeringarna, där ladduttagen är snyggt integrerade.

– Elektrifieringen av vår fordonsflotta går snabbt och behovet att ladda ökar, fortsätter Mats Nilsson. Både för våra medarbetare och besökare. Med ChargeNodes system kan vi enkelt skala upp och på så vis framtidssäkra laddfrågan. Nu har vi ett system med lång teknisk livslängd där vi inte behöver öka effektuttaget på vår fastighet.

Belysningspollare med integrerade ladduttag

Tänk långsiktigt

Det är viktigt att välja en leverantör som kan fördela effekten på ett bra sätt mellan alla bilar. Titta på totalkostnaden per uttag, inklusive markarbete. Kostnaden behöver också fördelas över beräknad livslängd eftersom det kan variera mycket mellan olika lösningar.

– Sätt en strategi från början för hur systemet kan växa, välj en leverantör som kan hantera eleffektutmaningen i fastigheten och ha gärna interna policys och regler på plats när systemet startas upp, det förenklar för alla, avslutar Mats Nilsson.

Faktaruta Tamro:

Antal anställda på anläggningen i Göteborg: 340
Antal parkeringsplatser: 210
Laddsystem: ChargeNode
Antal laddpunkter: 81