6 mars 2023

Opigo blir ChargeNode

Tillsammans blir vi en av Nordens ledande kompletta laddpartners

Under snart ett år har Opigo verkat som systerbolag till ChargeNode i samma ägarbolag. Nu går bolagen samman under varumärket ChargeNode och blir en av Nordens ledande laddpartners inom storskalig elbilsladdning, med ett komplett erbjudande för alla som vill ha en optimerad laddlösning. Med vårt team av experter och ett nätverk av kompetenta installations- och samarbetspartners är vi med dig från start till laddning. Bekymmersfritt hela vägen.

  • En komplett laddtjänst med en mjukvara som vi själva har utvecklat med debiteringslösning, support, driftövervakning, en smart app för laddning och en kundportal där du har koll på allt.
  • Egenutvecklad unik hårdvara med ChargeNode Power Bar och ChargeNode Power Light samt laddboxar från Zaptec & ChargeAmps.

 

”Vår position på marknaden har varit stark var för sig, men nu när vi blir ett bolag ser vi hur vårt gemensamma erbjudande blir något helt fantastiskt.”

Magnus Lind, Ansvarig för Operatörsdelen hos ChargeNode (tidigare vd på Opigo)

 

Vad händer med Opigo?

Opigo kommer att vara kvar juridiskt under 2023. Pågående avtal eller juridiska åtaganden mot Opigo är oförändrade. Alla medarbetare jobbar nu i Charge Node Europé AB med samma kontaktuppgifter, förutom att mejlen har ändelsen chargenode.eu Som kund har du kvar din existerande laddtjänst EVcore med oförändrade villkor.

Hör gärna av dig om du har några frågor
hej@chargenode.eu