Teresa Kristian

Formica Capital investerar 115 MSEK i ChargeNode

ChargeNode, greentech-bolaget som eliminerar behovet av traditionella laddstolpar, tar in 115 MSEK från Formica Capital för att accelerera svensk och internationell expansion. Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med fokus på snabbväxande bolag som driver omställningen till ett hållbart samhälle.

ChargeNodes patentsökta laddteknik innebär att en central laddkälla kan fördela ut laddning till över 50 elbilar. Lösningen har en smart delningsteknik som håller nere effektbehov och driftkostnad och eliminerar helt behovet av traditionella laddstolpar och laddboxar.

”Vi måste öka takten i omställningen till fossilfria fordon och vår teknik spelar en viktig roll i att skapa fler laddplatser både i Sverige och runt om i världen,” säger Kristian Sandahl, VD på ChargeNode. ”Formicas vision om att ta sig an globala utmaningar med hållbara lösningar stämmer väl överens med vår ambition. De är en drömpartner för oss och med våra delade värderingar och gemensamma starka drivkraft ska vi göra skillnad tillsammans.”

Ladda med Pollare

Stor potential

Formica Capital som ägs av familjen Olsson Eriksson, en del av Stenafamiljen, har en uttalad affärsidé att investera i bolag med klimateffektiva lösningar och 115 MSEK i ChargeNode utgör en viktig del i detta.

”Kombinationen av en innovativ och revolutionerande lösning, imponerade team och en snabbt växande marknad som bidrar till samhällsomställningen, gör ChargeNode till ett bolag med stor potential att skapa både impact och värde. Jag ser mycket fram emot denna resa!” säger Teresa Enander, COO Formica Capital. Många av dagens fastigheter har gamla elsystem som begränsar hur många laddplatser man kan installera. Med ChargeNodes smarta teknik möjliggörs betydligt fler laddplatser utan att man som fastighetsägare behöver uppgradera sitt elsystem.

”Vår unika laddteknik möjliggör storskalig elbilsladdning som både är mer skalbar och mer kostnadseffektiv än dagens lösningar,” säger Kristian Sandahl, VD på ChargeNode. ”Att vi dessutom minskar behoven av investeringar i elnäten har stor betydelse för hur snabb omställning vi som samhälle kan göra och stärker även möjligheten att öka andelen förnybara resurser i energisystemet.”

Elbilar parkering

Tidiga framgångar

ChargeNode drivs av erfarna entreprenörer med tidigare framgångsrika bolagsbyggen i bagaget. På mindre än 1.5 år har företaget sålt över 4000 laddpunkter till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hotell och golfklubbar över hela Sverige.

”Investeringen från Formica gör att vi kan öka takten ytterligare vilket är bra för samhället, marknaden och även för oss,” säger Kristian Sandahl, VD på ChargeNode. ”Vi har ett tydligt mål, världen behöver storskalig elbilsladdning för att snabbare kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle och vi vill tillsammans med Formica Capital spela en värdefull roll i den processen.”

Om Formica Capital

Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson, en del av Stenafamiljen. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i bolag som driver omställningen till ett hållbart samhälle.

Om ChargeNode

ChargeNode grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya innovativa lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Bolaget erbjuder idag smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik. Kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och destinationer.

För ytterligare information kontakta:

Teresa Enander, COO, Formica Capital
+46 739 178 691 teresa.enander@formicacapital.se

Kristian Sandahl, VD, ChargeNode
+46 709 115 266 kristian@chargenode.eu