Opalparken

ChargeNode vinner sin största upphandling hittills

Brf The Village som är den största bostadsrättsföreningen i Hammarbysjöstad väljer, tillsammans med sin systerförening Brf The Village 2, ChargeNode och installerar elbilsladdning på samtliga 231 p-platser.
Laddmöjlighet i bostaden har snabbt blivit ett krav för många som byter bostad. Elbilsladdning har gått från att vara en innovation till att bli en etablerad värdedrivare som ökar värdet på bostadsrätter med laddmöjlighet.
Brf The Village med 226 lägenheter och Brf The Village 2 med 154 lägenheter är två av många föreningar som insett vikten av elbilsladdning och som nu med ChargeNode skapar en av Sveriges största privata laddplatser.

Upphandling med ledande leverantörer

The Village valde att göra en strukturerad upphandling där några av Sveriges ledande laddsystemsleverantörer deltog. Utvärderingskriterier var bl.a. krav på skalbarhet, service, plattform och styrning.
-”Att valet föll på ChargeNode var enkelt när vi började jämföra med övriga laddsystem. Deras lösning ger vår förening många fördelar då ChargeNode använder standardkomponenter med lång livslängd och hög driftsäkerhet vilket ger oss ett betydligt lägre drift- och underhållskostnad över tid jämfört med andra lösningar.” säger Rickard Dahlstrand, Ordförande i Brf The Village.
Traditionella laddboxlösningar innehåller elkomponenter som ofta bara skyddas av en plastkåpa. Med yttre påverkan såsom fukt, korrosion och temperaturskillnader kan därför livslängd påverkas avsevärt.
ChargeNodes laddteknik bygger istället på en helt banbrytande teknik där alla elkomponenter skyddas centralt i ett rejält elskåp med högsta IP-klassning. Med minst 20 års beräknad livslängd kan ChargeNode därför leverera en driftsäker lösning med lång avskrivningstid och låg totalkostnad över livslängd, vilka var avgörande faktorer för the Village.

Flexibel installation

The Village har valt två typer av design på ChargeNodes laddlösning. I den ena monteras ladduttag direkt på vägg i garage. I den andra så har The Village valt ChargeNodes bästsäljande aluminiumkanalisation med ladduttag längs parkeringen.

Högre utnyttjandegrad

En elbil behöver sällan ladda mer än 1-3h men står ofta parkerad betydligt längre. Med traditionella laddboxar och stolpar blir utnyttjandgraden därför låg. ChargeNodes patentsökta laddteknik innebär istället att många elbilar delar på en centraliserad laddenhet. Lösningen skapar diskreta laddplatser där endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser. Med smart mjukvara fördelas laddning ut så att alla bilar får den laddning som de behöver. På så sätt utnyttjar man tillgänglig effekt på ett mycket smartare sätt än att sätta laddboxar på varje p-plats.
–”ChargeNodes tekniska plattform erbjuder vår förening bättre funktionalitet samtidigt som den kräver betydligt lägre tillgänglig effekt jämfört med de andra laddlösningar som vi utvärderat”, avslutar Rickard Dahlstrand.
ChargeNode levererar en helhetslösning till The Village där installation, drift, support och molnbaserad betallösning ingår.
-”Vi är fantastiskt glada över att vi i hård konkurrens vunnit The Villages förtroende att få leverera vår största laddinstallation hittills. The Village är ett perfekt exempel på varför centraliserad laddteknik med smart delning är framtiden för stora parkeringar. Vi optimerar och fördelar tillgänglig laddeffekt på antal inkopplade bilar, avresetider, bilarnas laddkapacitet och önskad laddning så att alla bilar får den laddning som de önskar utan att fastighetsägaren behöver överinvestera i laddboxar eller öka effektuttaget på sin fastighet”, säger Kristian Sandahl, VD och grundare av ChargeNode.

Om ChargeNode

ChargeNode grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya tekniska lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Företaget är idag ett snabbväxande greentech-bolag med säte i Göteborg. Bolaget erbjuder smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik. Genom att centralisera laddtekniken kan laddning fördelas ut till fler p-platser utan behov av separat laddare på varje p-plats. Med smart styrning t.ex. på avresetid så kan bilar med kort parkeringstid laddas först och därefter de som skall stå längre. Alla får den laddning som de önskar. Kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och destinationer, varav några är ESS Hotell, Varberg Energi, Bygg-Göta, PGA Sweden International och Kvdbil.

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl, VD, ChargeNode
+46 709 115 266 kristian@chargenode.eu