8 juni 2023

ChargeNode laddar Kalmar Län och Glasriket

Projektet ”Ladda Kalmar Län och Glasriket” är ett initiativ som drivs av Miljöfordon Sverige och Coompanion med syftet att bygga ut laddinfrastrukturen på landsbygden. Det ska bli enklare att ladda sin elbil även utanför de stora städerna. ChargeNode har fått förtroendet att leverera all hårdvara till projektet.

Med ett unikt upplägg har regionen skapat förutsättningar för att närma sig målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. I den här omställningen spelar infrastrukturen av elbilsladdningen betydelsefull roll. Men om det ska lyckas måste det ske i hela landet. Det skall vara möjligt att resa även på landsbygden, exempelvis till handel och besöksmål. De som kör elbil ska kunna använda den i hela Sverige!

Över 240 laddpunkter på olika platser. Då passar ChargeNodes bredd.

-Idén kommer från Coompanion och Miljöfordon Sverige med stöd av regionen och intresserade kommuner och företag, berättar Jonas Lööf på Miljöfordon Sverige som är verksamhetsledare och driver projektet tillsammans med Ewa Engdahl på Coompanion.

Coompanion har genomfört en förstudie tillsammans med Miljöfordon Sverige med syftet att identifiera lämpliga platser, finansieringsupplägg och affärsmodell när det handlar om storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden i Kalmar län & Glasriket. I studien identifierades över 200 intressanta platser för laddinfrastruktur.

-Till dessa kompletterade vi under 2022 med ytterligare 300 platser, förklarar Jonas Lööf. Detta intresse resulterade inledningsvis i ansökningar om investeringsstöd på 40 platser där samtliga nu beviljats stöd och där Runes AB har åtagit sig att samordna etableringar med 240 laddpunkter. Efter en upphandling föll valet på ChargeNode som nulevererar all hårdvara.

-I en utvärdering som hanterades av en arbetsgrupp inom initiativet framkom Opigo (nu en del inom ChargeNode-koncernen) som mest konkurrenskraftig med olika lösningar för svensktillverkad hårdvara och funktionella laddtjänster, säger Jonas.

Ett stort behov av storskalig elbilsladdning i hela landet.

Laddstationerna kommer att installeras på parkeringar hos olika aktörer i regionen. Det innebär minst sex laddpunkter på varje plats, så kallade destinationsladdare med en effekt på minst 10 kWh. Men lite beroende på hur många bilar som laddar samtidigt kan effekten bli upp till 22 kWh. Vi har redan invigt de första laddstationerna i Emmaboda, berättar Jonas, och allt eftersom installerar vi nya.

-Vi är väldigt glada att få vara med och bidra till att bygga ut den viktiga infrastrukturen för elbilsladdning, säger Kristian Sandahl, grundare av ChargeNode. Nu finns det en bra grund för en spännande fortsättning. Vi har organisationen för att både leverera hårdvaran som i det här projektet, men även en smart laddtjänst som förenklar administrationen för all storskalig elbilsladdning.

-Det finns ett stort behov av att bygga upp en storskalig publik laddinfrastruktur i hela Kalmar och Kronobergs län, menar Jonas Lööf. Det här upplägget ger förutsättningar för att även samverka med andra regioner och det kan ge ytterligare synergieffekter.