Vallda Golf & Country Club

Smart laddning av elbilar med klimatvänligt aluminium

ChargeNode gör att fler elbilar kan laddas samtidigt med hjälp av klimatvänligt aluminium från Hydro. Hårdvaran är baserad på återvunnet aluminium och aluminium som är producerat med förnybara energikällor – Hydro CIRCAL och Hydro REDUXA.
ChargeNodes banbrytande laddteknik innebär att många fordon delar på en centraliserad laddenhet som fördelar ut laddning utifrån parkeringstid och laddbehov.
Den innovativa lösningen är en aluminiumkanalisation med integrerade ladduttag som monteras likt ett räcke längs parkeringar och som ger laddning till alla p-platser. På så sätt slipper man installera dyra laddboxar på varje p-plats.
För att göra sitt system mer klimatvänligt, använder ChargeNode aluminium från Hydro, närmare bestämt Hydro CIRCAL och Hydro REDUXA – två produkter som tillsammans flyttar gränserna för återvunnet aluminium med lågt klimatavtryck och aluminium med lågt koldioxidavtryck.
”En stor del av vår lösning bygger på hållbarhet. Elbilar i sig är ett klimatsmart val, men dagens infrastruktur är inte anpassad för att miljoner av svenskar ska äga varsin elbil. Genom att välja komponenter från Hydro och andra pålitliga leverantörer så har vi inte bara rätt funktion och design, vi har framförallt en produkt som är anpassad för en cirkulär livsstil och en framtid där elbilen kommer att vara en naturlig del av vardagen”, säger Kristian Sandahl, vd och grundare av ChargeNode.

Skrot, vind och vatten

APCOA PARKING, Europas ledande parkeringsplatsoperatör, har lanserat APCOA URBAN HUBS för att skapa ett integrerat ekosystem för framtiden – färdig och hållbar användning av parkeringsplatser. För att utveckla och implementera sina egna affärsmodeller får strategiska partners tillgång till den fysiska och digitala infrastrukturen i APCOA. Kunderna å andra sidan drar nytta av ett utökat utbud av innovativa tjänster och produkter. Slutligen förbättras fastighetsägarnas tillgångsvärden snabbare på grund av ett brett utbud av ytterligare användningsområden, baserat på APCOAs starka nätverk av strategiska partners.

En nod för framtiden

ChargeNode grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya tekniska lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Företaget är idag ett snabbväxande greentech-bolag med säte i Göteborg. Bolaget erbjuder smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik.

Om ChargeNode

ChargeNode grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya tekniska lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Företaget är idag ett snabbväxande greentech-bolag med säte i Göteborg. Bolaget erbjuder smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik. Genom att centralisera laddtekniken kan laddning fördelas ut till fler p-platser utan behov av separat laddare på varje p-plats. Med smart styrning t.ex. på avresetid så kan bilar med kort parkeringstid laddas först och därefter de som skall stå längre. Alla får den laddning som de önskar. Kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och destinationer, varav några är ESS Hotell, Varberg Energi, Bygg-Göta, PGA Sweden International och Kvdbil.

Om Hydro Extrusions

Hydro Extrusions är en världsledande aluminiumextruderingsverksamhet med runt 100 produktionsanläggningar i 40 länder och 20 000 anställda. Genom vår unika kombination av lokal expertis, globalt nätverk och oöverträffad FoU-kapacitet kan vi erbjuda allt från standardprofiler till avancerad utveckling och tillverkning för de flesta branscher. Sedan 1905 har Hydro förvandlat naturresurser till värdefulla produkter för människor och företag med fokus på en trygg och säker arbetsplats för våra 34 000 anställda på mer än 140 platser. Hydro har åtagit sig att gå i täten för att forma en hållbar framtid och därmed skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt för viktiga branscher.

För ytterligare information kontakta:

Kristian Sandahl, VD, ChargeNode
+46 709 115 266 kristian@chargenode.eu
Ulrika Kroon, Marketing Manager, Hydro Extrusions
+46 733 706 061 ulrika.kroon@hydro.com Hydro.com