ChargeNode förvärvar Opigo - blir en av de största inom elbilsladdning

ChargeNode Group, en snabbväxande aktör inom storskalig elbilsladdning, förvärvar Opigo AB och blir därmed en av Sveriges största laddoperatörer med över 12,000 laddpunkter.

”Förvärvet är strategiskt viktigt och stärker ChargeNodes ledande roll inom storskalig elbilsladdning. Med Opigo blir vi en heltäckande laddpartner som kan skräddarsy storskaliga laddlösningar utifrån varje kunds unika behov,” säger Kristian Sandahl, VD för ChargeNode Group.

Opigo, som grundades 2019, har på kort tid etablerat sig som en ledande laddpartner till bostadsrättsföreningar och företagskunder med behov av storskaliga laddsystem för elbilar. Bolagets devis ”Bekymmersfri elbilsladdning” innebär att man tar ett helhetsansvar inklusive projektering, installation och drift av laddpunkter. Bolagets egenutvecklade mjukvara EVCore driftar idag över 7000 laddpunkter och man är återförsäljare av laddboxar från ett flertal ledande tillverkare.

”Förvärvet innebär att Opigo kommer kunna erbjuda ChargeNodes laddsystem och vi blir först i Sverige med att erbjuda både laddboxar och ChargeNodes lösningar i en gemensam laddtjänst för kunder,” säger Magnus Lind, VD på Opigo.

Sedan tidigare äger ChargeNode Group även ChargeNode Europe AB som erbjuder smarta och driftsäkra laddsystem för storskalig elbilsladdning baserad på en egenutvecklad och patentsökt laddteknik. Tekniken sänker driftskostnad men även möjliggör mer estetiskt tilltalande laddplatser.

ChargeNode Europe AB kommer att fortsätta att erbjuda ChargeNodes laddsystem men även här görs laddtjänsten kompatibel med tredje parts hårdvara för att möjliggöra så att nya kunder med befintliga laddpunkter kan bygga vidare med ChargeNodes laddsystem utan att behöva två mjukvarutjänster för att administrera, debitera och drifta sin laddinfrastruktur.

Ambitionen är att en gemensam mjukvara och laddtjänst skall vara driftsatt under slutet av 2022.

Kristian Sandahl, VD ChargeNode Group AB: ”Opigo är ett perfekt komplement till ChargeNodes egna erbjudande för storskaliga laddsystem. Tillsammans kan våra kunder alltid får den bästa laddlösningen oavsett om det innebär traditionella laddboxar, ChargeNodes laddsystem eller en kombination av båda. Teamet på Opigo har på kort tid byggt en stark marknadsposition som en ledande laddoperatör och vi är otroligt glada av att välkomna Opigo som en del av vår snabbt växande företagsgrupp.”

Magnus Lind, VD Opigo: ”Som laddoperatör är vår uppgift att förenkla våra kunders vardag genom att erbjuda en laddtjänst som fungerar bekymmerfritt oavsett vilken hårdvara man väljer att installera. Vi har länge imponerats av ChargeNodes laddlösning vad gäller estetik och driftsekonomi så vi ser ett stort värde i att nu även kunna erbjuda deras lösning till våra kunder.”

Kristian Sandahl & Magnus Lind

För ytterligare information:

Kristian Sandahl, VD ChargeNode Group AB
+46 709 115 266
kristian@chargenode.eu

Magnus Lind, VD OPIGO AB
+46 727 270 800
magnus@opigo.se

Om ChargeNode Group AB:

ChargeNode Group grundades 2018 med övertygelsen om att det krävs nya tekniska lösningar med smartare resursutnyttjande för att lösa dagens utmaningar med storskalig elektrifiering. Företaget är idag ett snabbväxande greentech-bolag med säte i Göteborg. Genom helägda dotterbolaget ChargeNode Europe AB utvecklar man och säljer smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som bygger på egenutvecklad och patensökt laddteknik. Kunder är fastighetsbolag, företag, bostadsrättsföreningar och hotell.