Vår lader oppdager at det er en kabel i stikkontakten. Det er imidlertid ingen kontakt mellom kabelen og bilen.

Koble kabelen fra bilen og stikkontakten og koble den til igjen
Sørg for å skyve kabelen ordentlig inn og prøv å starte ladingen i appen igjen
Hvis det ovennevnte ikke fungerer, bytt uttak og prøv å starte ladingen på nytt i appen igjen
Hvis ingen av de ovennevnte fungerer, kontakt oss
+47 53 21 80 50
support@chargenode.eu