Vår story

Et greentech-selskap for fremtiden

Vi er et erfarent team av spesialister og entreprenører innen programvare og elektronikk som brenner for å påskynde skiftet til et fossilfritt samfunn.

Vi er overbeviste om at vår supersmarte ladeteknologi er svaret på storskala elbillading, og vi er supermotiverte og fast bestemte på at det skal bli slik. Vi er allerede størst i Sverige på storskala elbillading. Men det holder ikke. Det kreves flere muligheter fra nord til sør til å kunne lade elbiler.

Hver dag gjør vi alt for å gjøre verden litt renere og bedre, og samtidig prøver vi å bevare vår start-up-følelse med korte beslutningsveier, rock ’n’ roll og troen på at ingenting er umulig.

En skalerbar og bærekraftig teknologi. Det er smart.

Vår patentsøkte ladeteknologi er like enkel som genial.

Flere biler deler på en sentral ladeenhet. Det er bare ladeuttaket som plasseres ved hver parkeringsplass.

De dyre og sensitive elkomponentene er beskyttet i en robust ladesentral. Det betyr sikker drift og lang holdbarhet.

Vi har utviklet vår egen programvare og optimeringsalgoritme som sørger for at alle tilkoblede biler får rett lading.

Med vår innovative ladeteknologi utnyttes den tilgjengelige ladekapasiteten mye bedre. Dermed slipper man å installere dyre ladebokser på hver parkeringsplass.

Vår historie

En lang ventetid var starten på lading uten venting.

I 2014 kjøpte serieentreprenøren og elektroingeniøren Kristian Sandahl sin første ladbare elbil.

I 2015 førte Kristians ønske om å senke ladekostnadene hjemme til at han søkte patent på en multi-elektrisitetsmåler som kan redusere den totale strømkostnaden i en bygning med opptil 25 %.

Da Kristian senere stod i kø for å lade sin elbil på en større allmenn parkering, med bare tre ladebokser som alle var opptatte, innså han at det må finnes en smartere måte å lade flere biler på uten å plassere dyre ladebokser på hver P-plass. Med god kunnskap om ladetider innså Kristian også at mange elbiler står parkert mye lengre tid enn det tar å lade dem fullt. Ut fra denne kunnskapen fødtes ideen om å la flere P-plasser dele på ladekapasiteten.

I 2016 innledet Kristian, sammen med elektrikeren og entreprenøren Henrik Nilsson, patentregistreringen for sin revolusjonerende ladeteknologi.

I 2018 ble ChargeNode Europe AB registrert.

I 2019 ble den første prototypen av ChargeNodes ladesystem installert hos Varberg Energi og IT-entreprenøren Niklas Berg sluttet seg til for å forberede kommersialisering.

I 2020 lanserte ChargeNode sin ladeteknologi og så langt er det installert over 3500 ladeuttak hos byggeiere, borettslag, hoteller og golfklubber over hele Sverige.

I 2021 investerte Formica Capital AB 115 MSEK i ChargeNode for å akselerere svensk og internasjonal ekspansjon. Formica er et svensk investmentselskap med en langsiktig eierstrategi, eid av familien Olsson Eriksson, en del av Stena-familien. Formica Capital skaper verdivekst gjennom å være en aktiv eier i selskaper som er pådrivere for skiftet til et bærekraftig samfunn.

I 2022 kjøpte ChargeNode opp Opigo og ble dermed en av Sveriges største ladeoperatører med over 12 000 ladepunkter. Med Opigo ble ChargeNode en heldekkende ladepartner med tilstedeværelse i hele Sverige samt i Norge. Vi kan nå skreddersy storskala ladeløsninger ut fra kundenes ulike behov.

Er du interessert?

La oss fortelle mer