Denne meldingen kommer når avgangstiden har passert, bilen er ferdig ladet eller hvis kabelen er trukket ut før avgangstiden har passert.