Det kan skyldes at du har angitt feil telefonnummer i appen. Det kontrollerer du på følgende måte:

Siden der du får sms-koden, inneholder en rad der det står

”skicka kod via email istället” (send kode via e-post i stedet).

Da får du tilsendt en lenke via e-post. Når du klikker på den, kommer du direkte inn i appen hvis du har åpnet e-postmeldingen på telefonen.

Når du er inne i appen, går du inn under de tre strekene oppe i venstre hjørne og velger ”konto”.

Der kan du kontrollere at du har skrevet rett telefonnummer. Ved feil telefonnummer endrer du dette, og da kommer sms-kode til å fungere. Sms-kode er en engangskode, så du får en ny hver gang du trenger å logge inn på nytt.