Hvis kWh ikke stemmer overens med bilen din, korriger den for å få riktig lading gjennom følgende trinn:

1) Trykk på pennen (plassert til høyre for den angitte bilen)

2) Trykk på > Flere oppgaver

3) Bytt til riktig kWh på linjene> Batteri kWh og Batteri ekte

4) Trykk lagre

5) Trykk lagre igjen