RFID-leseren er på forskjellige steder avhengig av hvilken lader det er. De fleste ladere har et RFID-symbol der du leser taggen din.
Zaptec – rett på boksen er et lite svart rundt RFID-symbol
Charge-Amps AURA – Mangler symbol, men leseren er rett under det pyramidelignende symbolet i midten av laderen.
Charge-Amps Halo – Rett på symbolet som ser ut som en pyramide.
CTEK Chargestorm – RFID-symbol høyt oppe i midten av ladeboksen