Det er kunden som har kjøpt systemet i det respektive området som setter prisen. Hvert område har et såkalt retningsnummer. Når du legger inn retningsnummeret på «start loading»-siden i appen, vises gjeldende pris under lokasjonsnr. (Se eksempel nedenfor med retningsnummer 116)