Publik parkering

Ladda med nya intäkter

Tre smarta skäl att erbjuda laddning:

Intäkter

1. Fler intäkter med mindre jobb

Erbjud och debitera laddning precis som p-avgift. Ni väljer prispåslag på elen, vi sköter driften och betalningar från kunderna.

Fler besökare

2. Fler och nöjda hyresgäster

Besökare som är laddade efter ett besök kommer tillbaka. De väljer er istället för platser utan möjlighet att ladda.

Starkt Varumärke

3. Stärk varumärket. Och miljön.

Att erbjuda laddning är ett medvetet miljövänligt val som bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Ladduttag med kabel

Vårt skalbara laddsystem

ChargeNodes patentsökta laddsystem ger dig bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och lägst totalkostnad.

Centraliserad laddteknik

En robust laddcentral kan förse 54 elbilar med laddning. Laddeffekt upp till 22kW. Endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete

Om du väljer vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov

Smart optimering och delning av laddeffekt gör att 35-63A (3-fas) är fullt tillräckligt i större fastigheter. Självklart finns möjlighet till lastbalansering mot din fastighet.

Smart styrning

Övervaka access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster. Besökare styr laddning och betalar enkelt med vår användarvänliga app

Garanterad helhetslösning

I vår smarta helhetslösning ingår installation, drift, support och betalningslösning. Vi lämnar alltid 3 års garanti. Minst 20 års beräknad livslängd.

Supersmart och bekymmerslöst!

50%

WOW

Missa inte bidraget för elbilsladdning

Klimatklivet återinförs för besöksladdare i publik miljö och ett nytt bidrag har skapats för icke-publik laddning. Bidragen täcker upp till 50% av investeringen.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er genom ansökningsprocessen.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare kan lätt ladda ner app för att aktivera laddning och ev debitering sker via app.
  • Ni prissätter, övervakar access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster.
Laddad med styrning

Därför ska du välja oss

Ladda

Innovativt och optimerat

I många fastigheter är tillgänglig effekt en begränsande faktor för elbilsladdning. ChargeNode minimerar detta genom att flera bilar delar på en centralt placerat laddcentral. Vår mjukvarualgoritm fördelar och optimerar sedan laddning utifrån tillgänglig effekt men också på varje bils parkeringstid, önskat laddbehov och batterikapacitet.

18 fordon kan dela på en laddcentral från ChargeNode och varje fordon kan ladda med upp till 22kW. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Snyggt och miljövänligt

Vår lösning kräver endast ladduttag vid varje p-plats vilket gör att det helt kan integreras på valfritt sätt i er parkeringsmiljö.

Eftersom flera fordon kan dela på en laddcentral så minskar materialåtgång av dyra komponenter. Detta är en stor skillnad mot traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddbox. Vår lösning minskar inte bara er investeringskostnad utan även materialåtgång och miljöpåverkan.

Balk
Laddskåp

Hållbart & driftsäkert

Vi använder bara kvalitetskomponenter som dessutom sitter skyddade i en robust laddcentral med högsta IP-klassning. Alla dyra och tekniska komponenter är skyddade mot naturens krafter och våra laddcentraler är noggrant monterade i Sverige. Endast ladduttag monteras vid respektive p-plats. Detta skapar inte bara en mer driftsäker laddmiljö utan gör även att livslängden på vårt laddsystem ökar avsevärt.

Carl Lundgren

Våra kunder rekommenderar

”ESS Group och Ellery Beach House valde ChargeNode eftersom de direkt förstod oss, våra gäster och våra utmaningar. Systemet har imponerat från dag 1 och vår upplevelse är att deras bolag på riktigt och i grunden har ett genuint intresse för miljö och för oss som bolag. En fin kombo som borgar för ett långsiktigt samarbete.”

Carl Lundgren
Försäljningsdirektör & partner
ESS Group

Vanliga frågor

Ja, ChargeNodes laddsystem kan installeras i alla fastigheter eftersom det effektoptimeras med lastbalansering (3.0). Det innebär att vårt laddsystem aldrig kommer överbelasta ert elsystem.

Vårt rejäla laddskåp kan placeras både ute och inne. Ladduttagen kan sedan monteras vid respektive laddplats på flera olika sätt. En av våra mest populära lösningar är en kanalisation (ihåligt räcke) som monteras utmed parkeringsplatsen. Detta går att få i flera olika färger och en stor fördel med denna lösning är att installation inte kräver grävning och markarbete. Vi kan också montera uttagen i belysningspollare eller direkt på fasad/vägg.

Vårt laddsystem behöver tillgång till trådat internet och en matarkabel på 16A eller mer beroende på nyttjandegraden.

Med vårt supersmarta laddsystem så får ni en rejäl och skalbar laddlösning med lång livslängd/avskrivningstid. Ni klarar er på en mindre serviskabel jämfört med traditionell laddboxlösning och får ett system där känsliga elkomponenter är samlade och skyddade i ett rejält laddskåp. Vårt laddsystem kan installeras utan markarbete och kräver minimalt med underhåll.

Som kund kan ni välja att ChargeNode hanterar all administration kring betalning från användare. Användare registrerar enkelt sitt betalkort i vår app, och debiteras sedan månadsvis eller per laddtillfälle.

Ni kan välja om debitering skall ske baserat på användares förbrukning (antal kWh) och/eller ett fast pris (schablon) per månad. Om ni föredrar att hantera debitering av användare på egen hand så kan ni enkelt få debiteringsunderlag från vår molntjänst.

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer