Slik fungerer det

Optimalisert elbillading

Vi gjør ting litt annerledes. For å utnytte den tilgjengelige effekten best mulig og gi alle besøkende den ønskede ladningen, når de trenger det, har vi et smart køsystem.

lade alle bilene samtidig

Kan vi ikke bare lade alle bilene samtidig?

Dessverre ikke. I alle fall, ikke ved full effekt siden hver eiendom har en strømtilførsel som i visse tilfeller begrenser tilgjengelig strøm, så vil det være teknisk umulig. I tillegg påvirkes uttaket av det som skjer på eiendommen i løpet av døgnet. Og selvfølgelig, hvor mange biler som lader.

Vår supersmarte programvare optimaliserer og distribuerer tilgjengelig ladestrøm på antall biler som er koblet til, basert på avgangstider, bilens ladekapasitet og ønsket ladebehov. De som trenger å reise først får lading først, de som står lengere blir ladet senere. Men alle får lading uten at du trenger å øke effekten til eiendommen.

Kom i gang med appen og portalen vår

Du som lader bilen

Vi vet hva du tenker. Enda en app. Men dette er ikke hvilken som helst app. Her finner du alt samlet. Hvor mye du har betalt for hver parkering, kvitteringer og andre ting du trenger når du parkerer.

Slik fungerer det:

  • Last ned appen første gang du kommer til en av parkeringsplassene våre.
  • Registrering
  • Angi når du vil dra
  • Still inn gjeldende batterinivå

Hvis andre biler skal reise før deg, vil du bli plassert i kø. For å få mest mulig ut av den tilgjengelige strømmen, er køen først og fremst basert på avgangstid og for det andre batterinivå.

Kom i gang med vår app

Hvis du skal lade bilen, bruker du appen vår, og du som skal administrere systemet, kan stole på vår skybaserte portal. Like enkelt og smart.

Du som installerer og driver anlegget

Du som installerer og driver anlegget

Med andre ord kontrollerer og betaler sluttbrukeren for ladingen med appen vår. For de av dere som skal administrere anlegget, for eksempel, det kan være et sameie, en hotellkjede eller et selskap, du har kontroll over hele systemet via vår skybaserte portal. Der angir du priser, overvåker tilgang, drift og fakturering.

Hva er lastbalansering?

lastbalansering

Alle parkeringsplasser har en viss tilgjengelig strøm for lading av elbiler. Den er tilpasset hvor mye strøm som er avsatt for eiendommen og hvor mye strøm som brukes av eiendommen for øyeblikket. Selvfølgelig varierer det i løpet av dagen. Og skiller seg mellom for eksempel en privatbolig, en arbeidsplass eller et hotell.

Når et bygg er i full benyttelse kan det i visse tilfeller bli lite tilgjengelig strøm og kostnaden høyere. I disse tilfellene kan det være behov for lastbalansering mellom ladesystemet og bygget slik at det elektriske anlegget ikke overbelastes. Uansett sikrer vår ladesentral for å distribuere strømmen fra sentral til bil på en smart måte, de som skal reise først får lade først, de som skal stå lenger kan utsettes og vente til de har et behov. På denne måten lades kan vi lade hver bil raskt og effektivt.

Ladeteknologien vår kan driftes mellom 32-96A og i tillegg kombineres med lastbalansering mot eiendom og ladeuttakene kan belastes inntill 22 kW.

Sentralisert lading

Dette med sentralisert lading er teknisk veldig komplisert, men hvis du har smarte ingeniører, klarer du å bygge et system som vil være utrolig kostnadseffektivt, trygt og bærekraftig.

Bare ladekontaktene er plassert på hver parkeringsplass, ladestasjonen er sentralt plassert. På denne måten trenger du ikke å installere dyre ladebokser på alle steder på parkeringsplassen din. Alle elektriske komponenter er godt beskyttet i den robuste ladesentralen som kan plasseres både innvendig og utvendig. Trygt, holdbart og pålitelig.

Sentralisert lading

Viktig å huske på

Som du har forstått, er det flere faktorer som bestemmer hvor raskt du får den ladningen du ønsker. I noen situasjoner vil du ikke få ønsket lading, noen vanlige situasjoner er disse:

Elbiler har ulik evne til å motta lading. For eksempel kan en ren elbil i de fleste tilfeller få lading raskere enn en plug-in hybrid.

Tilgjengelig effekt og lastfordeling. Som vi allerede har dekket, er den tilgjengelige effekten avgjørende for hvor mye lading du kan få. Og det varierer i løpet av en dag og hvor mye eiendommens tilgjengelige effekt kan levere til ladeanlegget.

Våre ladeuttak kan levere maksimalt 22kw.

Sjekket inn i køen. Det betyr ganske enkelt at du er i kø for å få lade. Siden du har opplyst om din avreisetid, vil du alltid få lading i tide. Du trenger ikke å bekymre deg om ladingen ikke starter med en gang.

I ChargeNode-appen kan du se hva det koster å lade på parkeringsplassen du er på.

Er du interessert?

La oss fortelle mer