Bærekraft

Det beste av to verdener

Vi i ChargeNode er så heldige at vi har verdens beste jobb samtidig som vi får lov til å arbeide for et mer bærekraftig samfunn for fremtiden. Vi forteller også gjerne hva bærekraft betyr for oss!​

Trivelig arbeidsplass

Vi tror på en trivelig arbeidsplass. Hvis man har det bra på jobben, får man mer kraft og lyst til å bidra til vår virksomhet.

For oss betyr det rettferdige vilkår uansett kjønn, etnisitet og bakgrunn. Det er også en bedriftskultur der man tar vare på hverandre, viser respekt og har en sunn balanse mellom arbeid og privatliv.

Personale

Nære og lange relasjoner

Vi har som mål at våre produkter skal ha en levetid på minst 20 år. Vår langsiktighet innebærer også at vi våger og vil investere i relasjoner til alle som betyr noe for oss. Det vil si våre medarbeidere, leverandører, partnere og kunder. Vi tror at det blir enklere og hyggeligere da. Det er også en bærekraftig måte å drive en vellykket virksomhet på.

Varig lønnsomhet

Når man velge våre produkter, gjør man en klimasmart investering som bidrar til et bedre samfunn. Produktene skal også generere varig lønnsomhet for oss og våre kunder.

Det betyr at produktene skal ha lang levetid og at de kan brukes mye med minst mulig ressurser.

Ladeuttak med kabel
Hills Golf & Sports Club

En smartere måte å utnytte ressursene på

Vår virksomhet bygger på å anvende naturens ressurser på en smartere og mer bærekraftig måte. Det ligger i vårt DNA.

Når flere kan dele på en lader, går det ikke med like mye komponenter og materialer. Siden vi i størst mulig grad bruker komponenter av gjenvunnet materiale av høyeste kvalitet og monterer dem i et beskyttet miljø, kan vi oppnå maksimal levetid med minimal miljøpåvirkning.

Er du interessert?

La oss fortelle mer