fbpx
CLOSE
Back To Top
Image Alt

Kontor och hyresfastigheter

Fastighetsägare

Tre bra skäl till att erbjuda laddning

CN_intäker_2280701

1. Nya intäkter

Erbjud och debitera laddning precis som p-avgift. Ni väljer prispåslag på elen, vi sköter drift och betalning från kund.

CN_fler_besökare_1186951

2. Fler hyresgäster

Allt fler hyresgäster har behov av laddning hemma och på kontoret. Genom att erbjuda laddning blir ni en attraktiv hyresvärd.

CN_stärk_varumärke_3280049

3. Stärk varumärke

Genom att erbjuda laddning visar ni på ert miljöarbete och bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Laddning utan laddbox

Att sätta laddbox på varje p-plats är varken kostnadseffektivt eller skalbart. Dessutom innehåller varje laddbox känsliga elkomponenter som riskerar att skadas av naturens krafter och därmed begränsa livslängden. Utnyttjandegraden per laddbox blir också låg då en elbil normalt inte kräver mer än 2-3h laddtid men ofta står parkerad längre.

ChargeNodes patentsökta laddteknik möjliggör laddning på flera p-platser utan att behöva sätta laddbox på varje p-plats.

Vårt skalbara laddsystem

ChargeNodes patentsökta laddsystem ger dig bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och lägst totalkostnad.

Centraliserad laddteknik

Ett robust laddskåp kan förse 18 elbilar med laddning. Laddeffekt upp till 22kW. Endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete

Om du väljer vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov

Smart optimering och delning av laddeffekt gör att 35-63A (3-fas) är fullt tillräckligt i större fastigheter.

Smart styrning

Övervaka access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster. Besökare styr laddning och betalar enkelt med vår användarvänliga app

Garanterad helhetslösning

I vår smarta helhetslösning ingår installation, drift, support och betalningslösning. Vi lämnar alltid 5 års garanti. Minst 20 års beräknad livslängd.

ChargeNodes patentsökta laddsystem ger dig bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och lägst totalkostnad.

Centraliserad laddteknik

Ett robust laddskåp kan förse 54 elbilar med laddning. Laddeffekt upp till 22kW. Endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete

Om du väljer vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov

Smart optimering och delning av laddeffekt gör att 35-63A (3-fas) är fullt tillräckligt i större fastigheter. Självklart finns möjlighet till lastbalansering mot din fastighet.

Smart styrning

Övervaka access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster. Besökare styr laddning och betalar enkelt med vår användarvänliga app

Garanterad helhetslösning

I vår smarta helhetslösning ingår installation, drift, support och betalningslösning. Vi lämnar alltid 5 års garanti. Minst 20 års beräknad livslängd.

Supersmart och bekymmerlöst!

Missa inte bidraget för elbilsladdning

Klimatklivet återinförs för besöksladdare i publik miljö och ett nytt bidrag har skapats för icke-publik laddning. Bidragen täcker upp till 50% av investeringen.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er genom ansökningsprocessen.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare kan lätt ladda ner app för att aktivera laddning och ev debitering sker via app.
  • Ni prissätter, övervakar access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare kan lätt ladda ner app för att aktivera laddning och ev debitering sker via app.
  • Ni prissätter, övervakar access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster.

Därför skall du välja oss

Innovativt & optimerat

En elbil behöver sällan ladda mer än 2-3 timmar. Men i en bostads- eller kontorsfastighet står bilarna ofta parkerade betydligt längre. Att då sätta laddstolpe på varje p-plats ger låg utnyttjandegrad och riskerar att kräva investering i större serviskabel från elnätet.

ChargeNodes innovativa laddteknik innebär att ett centralt laddskåp istället fördelar tillgänglig effekt till inkopplade bilar och optimerar laddning på varje bils parkeringstid, önskat laddbehov och batterikapacitet.

18 fordon kan dela på ett laddskåp och varje fordon kan ladda med upp till 22kW. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Snyggt & miljövänligt

Vår lösning kräver endast ladduttag vid varje p-plats vilket gör att det helt kan integreras på valfritt sätt i er parkeringsmiljö.

Eftersom flera fordon kan dela på ett laddskåp så minskar materialåtgång av dyra komponenter. Detta är en stor skillnad mot traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddbox. Vår lösning minskar inte bara er investeringskostnad utan även materialåtgång och miljöpåverkan.

Snyggt & miljövänligt

Vår lösning kräver endast ladduttag vid varje p-plats vilket gör att det helt kan integreras på valfritt sätt i er parkeringsmiljö.

Eftersom flera fordon kan dela på ett laddskåp så minskar materialåtgång av dyra komponenter. Detta är en stor skillnad mot traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddstolpe. Vår lösning minskar inte bara er investeringskostnad utan även materialåtgång och miljöpåverkan.

Hållbart & driftsäkert

Vi använder bara kvalitetskomponenter som dessutom sitter skyddade i inomhusmiljö eller ett robust elskåp med högsta IP-klassning. Alla dyra och tekniska komponenter är skyddade mot naturens krafter och våra laddskåp är noggrant monterade i Sverige. Endast ladduttag monteras vid respektive p-plats. Detta skapar inte bara en mer driftsäker laddmiljö utan gör även att livslängden på vårt laddsystem ökar avsevärt.

KUNDREFERENS

”ChargeNode blev det självklara valet. Systemet är mer effektivt och flexibelt än någon annan lösning vi utvärderat. Vi valde en balkinstallation med ladduttag. Vi kan dessutom lätt bygga ut systemet allteftersom behovet av laddplatser ökar.”

PETRA CARNBÄCK, VD
GOP – GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

Kundreferens

”ChargeNode blev det självklara valet. Systemet är mer effektivt och flexibelt än någon annan lösning vi utvärderat. Vi valde en balkinstallation med ladduttag. Vi kan dessutom lätt bygga ut systemet allteftersom behovet av laddplatser ökar.”

Petra Carnbäck, vd
GOP – Glasfiber & Plastprodukter AB

Vanliga frågor

Section

Klarar vårt elsystem av ett laddsystem?

Ja, ChargeNodes laddsystem kan installeras i alla fastigheter eftersom det effektoptimeras med lastbalansering (3.0). Det innebär att vårt laddsystem aldrig kommer överbelasta ert elsystem.

Hur kan ChargeNode’s laddsystem monteras?

Vårt rejäla laddskåp kan placeras både ute och inne. Ladduttagen kan sedan monteras vid respektive laddplats på flera olika sätt. En av våra mest populära lösningar är en kanalisation (ihåligt räcke) som monteras utmed parkeringsplatsen. Detta går att få i flera olika färger och en stor fördel med denna lösning är att installation inte kräver grävning och markarbete. Vi kan också montera uttagen i belysningspollare eller direkt på fasad/vägg.

Vad behövs förutom ert laddsystem?

Vårt laddsystem behöver tillgång till trådat internet och en matarkabel på 16A eller mer beroende på nyttjandegraden.

Varför skall jag välja ChargeNode’s laddsystem?

Med vårt supersmarta laddsystem så får ni en rejäl och skalbar laddlösning med lång livslängd/avskrivningstid. Ni klarar er på en mindre serviskabel jämfört med traditionell laddboxlösning och får ett system där känsliga elkomponenter är samlade och skyddade i ett rejält laddskåp. Vårt laddsystem kan installeras utan markarbete och kräver minimalt med underhåll.

Hur kan vi ta betalt? (BRF, företag, parkering etc.)

Som kund kan ni välja att ChargeNode hanterar all administration kring betalning från användare. Användare registrerar enkelt sitt betalkort i vår app, och debiteras sedan månadsvis eller per laddtillfälle.

Ni kan välja om debitering skall ske baserat på användares förbrukning (antal kWh) och/eller ett fast pris (schablon) per månad. Om ni föredrar att hantera debitering av användare på egen hand så kan ni enkelt få debiteringsunderlag från vår molntjänst.

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer