Fastighetsägare

Tre smarta skäl till att erbjuda laddning

Intäkter

1. Fler intäkter med mindre jobb

Erbjud och debitera laddning precis som p-avgift. Ni väljer prispåslag på elen, vi sköter driften och betalningar från kunderna.

Fler besökare

2. Fler och nöjda hyresgäster

Allt fler hyresgäster behöver ladda hemma och på kontoret. Genom att erbjuda laddning blir ni en attraktiv hyresvärd.

Starkt Varumärke

3. Stärk varumärket. Och miljön

Att erbjuda laddning är ett medvetet miljövänligt val som bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vårt skalbara laddsystem

Med vårt patentsökta laddsystem får ni ett bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och marknadens lägsta totalkostnad.

Centraliserad laddteknik

En robust laddcentral kan ladda upp till 54 bilar. Det behövs bara ett ladduttag till varje p-plats som kan ladda med en effekt upp till 22 kW. Systemet kan skalas upp till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete

Med vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov

Med smart optimering och delning av laddeffekt räcker 35-63A (3-fas) i större fastigheter. Självklart finns möjlighet till lastbalansering mot din fastighet.

Smart styrning

Med våra smarta molntjänster övervakar du access, drift och fakturering. Besökare styr laddning och betalar enkelt med vår användarvänliga app.

Garanterad helhetslösning

I vår helhetslösning ingår projektering, installation, drift och betalningslösning, alltid med 3 års garanti. Räkna med minst 20 års livslängd.

Supersmart och bekymmerslöst!

50%

WOW

Missa inte bidraget för elbilsladdning

Klimatklivet återinförs för besöksladdare i publik miljö och ett nytt bidrag har skapats för icke-publik laddning. Bidragen täcker upp till 50% av investeringen.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er genom ansökningsprocessen.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare laddar enkelt ner vår app för att aktivera laddning. Eventuell debitering sker via appen.
  • Ni prissätter, övervakar access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster.
Laddad med styrning

Därför ska du välja oss

Så funkar det

Innovativt och optimerat

Elbilar behöver sällan ladda mer än 2–3 timmar. Men i en bostadsrättsförening står de ofta parkerade länge, speciellt nattetid. Då är det inte speciellt effektivt att sätta en laddbox på varje p-plats och kanske behöva investera i större serviskabel från elnätet.

Vår innovativa laddteknik fördelar tillgänglig effekt från en laddcentral till de bilar som är inkopplade. Eftersom laddningen optimeras för varje bils parkeringstid, behov av laddning och batterikapacitet kan upp till 54 fordon dela på en laddcentral och varje fordon kan ladda med upp till 22kW. Systemet kan dessutom skalas upp till hundratals laddplatser.

Snyggt och miljövänligt

Vår lösning kräver bara ett ladduttag för varje parkeringsplats. På så sätt kan uttagen integreras snyggt och diskret i er parkeringsmiljö.

Eftersom fler fordon delar på en laddcentral minskar investeringskostnaden, mängden dyrt material och belastningen på miljön. Skillnaden är enorm jämfört med traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddbox.

Balk
Laddskåp

Hållbart och driftsäkert

All känslig elektronik separeras från ladduttagen och samlas i en laddcentral med högsta IP-klassning. Laddcentralerna tillverkas i Sverige med standardkomponenter av mycket hög kvalitet. Det ger en mer driftsäker laddmiljö och att livslängden ökar avsevärt.

Petra Carnbäck

Kundreferens

”ChargeNode blev det självklara valet. Systemet är mer effektivt och flexibelt än någon annan lösning vi utvärderat. Vi valde en balkinstallation med ladduttag. Vi kan dessutom lätt bygga ut systemet allteftersom behovet av laddplatser ökar.”

Petra Carnbäck
VD
GOP – Glasfiber & Plastprodukter AB

Vanliga frågor

Ja, ChargeNodes laddsystem kan installeras i alla fastigheter eftersom det effektoptimeras med lastbalansering (3.0). Det innebär att vårt laddsystem aldrig kommer överbelasta ert elsystem.

Vårt rejäla laddskåp kan placeras både ute och inne. Ladduttagen kan sedan monteras vid respektive laddplats på flera olika sätt. En av våra mest populära lösningar är en kanalisation (ihåligt räcke) som monteras utmed parkeringsplatsen. Detta går att få i flera olika färger och en stor fördel med denna lösning är att installation inte kräver grävning och markarbete. Vi kan också montera uttagen i belysningspollare eller direkt på fasad/vägg.

Vårt laddsystem behöver tillgång till trådat internet och en matarkabel på 16A eller mer beroende på nyttjandegraden.

Med vårt supersmarta laddsystem så får ni en rejäl och skalbar laddlösning med lång livslängd/avskrivningstid. Ni klarar er på en mindre serviskabel jämfört med traditionell laddboxlösning och får ett system där känsliga elkomponenter är samlade och skyddade i ett rejält laddskåp. Vårt laddsystem kan installeras utan markarbete och kräver minimalt med underhåll.

Som kund kan ni välja att ChargeNode hanterar all administration kring betalning från användare. Användare registrerar enkelt sitt betalkort i vår app, och debiteras sedan månadsvis eller per laddtillfälle.

Ni kan välja om debitering skall ske baserat på användares förbrukning (antal kWh) och/eller ett fast pris (schablon) per månad. Om ni föredrar att hantera debitering av användare på egen hand så kan ni enkelt få debiteringsunderlag från vår molntjänst.

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer