fbpx
CLOSE
Back To Top
Image Alt

Bostadsrättsföreningar & samfälligheter

Bostadsrättsförening

Investera supersmart

Öka värdet på er förening med rättvis,
smart och skalbar laddning

Tänk efter före

Elbilsladdning är en långsiktig och värdehöjande investering för framtiden. Ni kommer bli fler i föreningen som har laddbehov och det är därför viktigt att välja en skalbar laddlösning som klarar både nuvarande och kommande laddbehov.

Vi på ChargeNode har lång erfarenhet av att skräddarsy och installera skalbara laddsystem. Vi guidar er rätt och berättar gärna hur ni kan erbjuda smidig laddning till alla i föreningen, utan att höja fastighetens effektuttag.

Vårt skalbara laddsystem

ChargeNodes patentsökta laddsystem ger er bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och lägst totalkostnad.

Centraliserad laddteknik
Ett robust laddskåp kan förse upp till 54 bilar med laddning. 22 kW laddeffekt. Endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete
Om du väljer vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov
Smart optimering och delning av laddeffekt gör att 35-63A (3-fas) är fullt tillräckligt i större fastigheter. Självklart finns möjlighet till lastbalansering mot din fastighet.

Smart styrning
Övervaka access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster. 

Garanterad helhetslösning
I vår smarta helhetslösning ingår projektering, installation, drift, och betalningslösning. Vi lämnar alltid 5 års garanti. 

Vårt skalbara laddsystem

ChargeNodes patentsökta laddsystem ger er bekymmersfritt ägande med 10 års avskrivningstid och lägst totalkostnad.

Centraliserad laddteknik
Ett robust laddskåp kan förse upp till 18 bilar med laddning. 22 kW laddeffekt. Endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Minimalt med markarbete
Om du väljer vår snygga balklösning slipper du dyra markarbeten för att lägga ner kabel.

Lägre effektbehov
Smart optimering och delning av laddeffekt gör att 35-63A (3-fas) är fullt tillräckligt i större fastigheter. Självklart ingår avsäkring och lastbalansering mot din fastighet.

Smart styrning
Övervaka access, drift och fakturering med våra smarta molntjänster. 

Garanterad helhetslösning
I vår smarta helhetslösning ingår projektering, installation, drift, och betalningslösning. Vi lämnar alltid 5 års garanti. 

Missa inte bidraget för elbilsladdning

Klimatklivets investeringsstöd ger föreningar ett avdrag på upp till
50% av kostnaden för att införskaffa och installera elbilsladdare.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er
genom ansökningsprocessen.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare kan lätt ladda ner vår app för att aktivera och styra laddning.
  • Med vår molntjänst kan Ni som förening enkelt ge access, övervaka drift, fakturera och se elförbrukning per användare.
  • Vill ni tillåta gäster att ladda kan dessa enkelt aktivera och betala för laddning genom vår app. Ni väljer själva om ni vill ha prispåslag på elen.

Laddad med supersmart styrning

  • Användare kan lätt ladda ner vår app för att aktivera och styra laddning.
  • Med vår molntjänst kan Ni som förening enkelt ge access, övervaka drift, fakturera och se elförbrukning per användare.
  • Vill ni tillåta gäster att ladda kan dessa enkelt aktivera och betala för laddning genom vår app. Ni väljer själva om ni vill ha prispåslag på elen.

Därför skall du välja oss

Innovativt & optimerat

En elbil behöver sällan ladda mer än 2-3 timmar. Men i en Bostadsrättsförening står bilarna ofta parkerade betydligt längre, speciellt nattetid. Att då sätta laddbox på varje p-plats ger låg utnyttjandegrad och riskerar att kräva investering i större serviskabel från elnätet.

ChargeNodes innovativa laddteknik innebär att ett centralt laddskåp istället fördelar tillgänglig effekt till inkopplade bilar och optimerar laddning på varje bils parkeringstid, önskat laddbehov och batterikapacitet.

Upp till 18 fordon kan dela på ett laddskåp och varje fordon kan ladda med upp till 22kW. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser.

Snyggt & miljövänligt

Vår lösning kräver endast ladduttag vid varje p-plats vilket gör att det helt kan integreras på valfritt sätt i er parkeringsmiljö.

Eftersom flera fordon delar på ett laddskåp så minskar materialåtgång av dyra komponenter. Detta är en stor skillnad mot traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddbox. Vår lösning minskar inte bara er investeringskostnad utan även materialåtgång och miljöpåverkan.

Snyggt & miljövänligt

Vår lösning kräver endast ladduttag vid varje p-plats vilket gör att det helt kan integreras på valfritt sätt i er parkeringsmiljö.

Eftersom flera fordon delar på ett laddskåp så minskar materialåtgång av dyra komponenter. Detta är en stor skillnad mot traditionella laddsystem där varje P-plats kräver en egen laddbox. Vår lösning minskar inte bara er investeringskostnad utan även materialåtgång och miljöpåverkan.

Hållbart & driftsäkert

ChargeNodes laddteknik separerar all känslig elektronik från era ladduttag och samlar istället denna i ett centralt laddskåp med högsta IP-klassning. Våra laddskåp är tillverkade i Sverige och består uteslutande av standardkomponenter av mycket hög kvalitet. Detta skapar inte bara en mer driftsäker laddmiljö, utan gör även att vi tryggt kan erbjuda 5 års garanti på alla våra installationer. Livslängden bedöms dock till över 20 år.

Kundreferens

”ChargeNode var det självklara valet av laddsystem för vår BRF. Vi har begränsat med tillgänglig effekt och ville framtidsäkra och utrusta alla 36 platser med tillgång till laddning i vårt garage. Stort tack ChargeNode, Varberg Energi och Bravida!”

Stefan Nordström
Styrelseledamot
Brf brearedslyckan

Vanliga frågor

Section

Klarar vårt elsystem av ett laddsystem?

Ja, ChargeNodes laddsystem kan installeras i alla fastigheter eftersom det effektoptimeras med lastbalansering (3.0). Det innebär att vårt laddsystem aldrig kommer överbelasta ert elsystem.

Hur kan ChargeNode’s laddsystem monteras?

Vårt rejäla laddskåp kan placeras både ute och inne. Ladduttagen kan sedan monteras vid respektive laddplats på flera olika sätt. En av våra mest populära lösningar är en kanalisation (ihåligt räcke) som monteras utmed parkeringsplatsen. Detta går att få i flera olika färger och en stor fördel med denna lösning är att installation inte kräver grävning och markarbete. Vi kan också montera uttagen i belysningspollare eller direkt på vägg/fasad.

Vad behövs förutom ert laddsystem?

Vårt laddsystem behöver tillgång till trådat internet och en matarkabel på 16A eller mer beroende på nyttjandegraden.

Varför skall jag välja ChargeNode’s laddsystem?

Med vårt supersmarta laddsystem så får ni en rejäl och skalbar laddlösning med lång livslängd/avskrivningstid. Ni klarar er på en mindre serviskabel jämfört med traditionell laddboxlösning och får ett system där känsliga elkomponenter är samlade och skyddade i ett rejält laddskåp. Vårt laddsystem kan installeras utan markarbete och kräver minimalt med underhåll.

Hur kan vi ta betalt? (BRF, företag, parkering etc.)

Som kund kan ni välja att ChargeNode hanterar all administration kring betalning från användare. Användare registrerar enkelt sitt betalkort i vår app, och debiteras sedan månadsvis eller per laddtillfälle.
Ni kan välja om debitering skall ske baserat på användares förbrukning (antal kWh) och/eller ett fast pris (schablon) per månad. Om ni föredrar att hantera debitering av användare på egen hand så kan ni enkelt få debiteringsunderlag från vår molntjänst.

Är du intresserad?

Låt oss berätta mer